ObrazokArchivClankovOK

Slávik SR ??

Tohtoročný „predjubilejný“ 29. ročník súťaže v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska odštartoval na našej škole triednymi kolami, na ktoré nadväzovalo školské kolo.

20 žiakov súťažilo v troch kategóriách. V prvej kategórii (1. - 3. ročník) zvíťazila Nella Mesiarová, v druhej (4. - 6. ročník) Michaela Hrbčeková a v tretej kategórii (7. - 9. ročník) Sofia Salvová. Víťazky postúpili na okresné kolo, ktoré sa konalo 7. mája v Kine Kultúra v Ružomberku.

Všetky dievčatá nás na okresnom kole príkladne reprezentovali, za čo im patrí veľká vďaka. A že boli naozaj výborné, o tom svedčí

  1. miesto Sofie Salvovej a
  2. miesto Michaely Hrbčekovej

Srdečne blahoželáme a Sofii držíme palce v krajskom kole ??

© 2021

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.