ObrazokArchivClankovOK

Triedenie odpadu - 8.A

Na domácu úlohu z matematiky sme robili prieskum o tom, ako Lúčania (ne)triedia odpad. Predtým, ako sme sa vybrali do ulíc, zisťovali sme, ako správne triediť odpad.

Do modrých nádob na papier patria: noviny, časopisy, reklamné letáky, kartónové krabice; avšak nemali by sme tam vhadzovať mokrý, mastný či inak znečistený papier.
Do zelených nádob na sklo patria: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, sklené črepy a podobne.
Do žltých nádob na plasty patria: PET fľaše od nápojov, kelímky, igelitové vrecká, fólie či polystyrén.

Ďalší odpad by sme mali triediť do ďalších farebných košov; napríklad kovy do červeného a bioodpad do hnedého koša. Taktiež sú k dispozícii zberné dvory, na ktorých sa nachádza odpad, ktorý sa nedá ďalej recyklovať.

Spolu s našimi spolužiakmi sme prešli časť dediny - presne 249 domov, ktoré sme si rozdelili. Zistili sme, že väčšina obyvateľov dediny odpad triedi. Výsledky našich zistení, si môžete pozrieť v grafoch.
Počas prieskumu sme dostali pripomienky / návrhy, aby sa v obci nachádzalo viac kontajnerov všetkých druhov, a taktiež, aby pribudli nové koše na bioodpad a kovy.

Graf1 Graf2 Graf3

Autorky článku: Klára P. a Simona V. – 8.A trieda

© 2021

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.