ObrazokArchivClankovOK

Hviezdoslavov Kubín

Už býva zvykom, že na začiatku marca sa na našej škole uskutočňuje recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Nebolo to mu inak ani dnes. Svoje sily si zmeralo 22 recitátorov, ktorí súťažili v 3 kategóriách poézie a prózy. Víťazi každej kategórie nás budú reprezentovať 24. a 25. marca na okresnom kole v Ružomberku. Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásny umelecký zážitok a víťazom prajeme veľa šťastia na okresnom kole. ?

Poézia 1. kategória
 1. miesto - Damián Štepo
 2. iesto - Šimonka Bobka
 3. miesto - Andrej Straka
Próza 1. kategória
 1. miesto - Andrea Drusková
 2. miesto - Nella Mesiarová
 3. miesto - Katarína Kováčiková, Nela Vrbinčíková

Poézia 2. kategória

 1. miesto - Michaela Hrbčeková
 2. miesto ---
 3. miesto- Lea Zacharová
Próza 2. kategória
 1. miesto - Marek Balko
 2. miesto - Paulína Turčoková
 3. miesto - Radka Senková
Poézia 3. kategória
 1. miesto - Lívia Jandurová
 2. miesto - Zuzana Pechová
Próza 3. kategória
 1. miesto - Oliver Bučo
 2. miesto - Lucia Senková
 3. miesto - Martina Buzáková

© 2021

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.