ObrazokArchivClankovOK

Matematický klokan ?

Dnes 21. marca 2019 sa naši žiaci, ktorí prejavili záujem, mali možnosť zúčastniť vedomostnej súťaže Matematický klokan.

Je to najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je popularizovať a propagovať matematiku, prispieť k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.

Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc) so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

Všetky odpoveďové hárky sú zaslané do sídla Talentídy, kde budú spracované. 10. apríla sa dočkáme výsledkov. Súťažiaci dostali svoj kód, ktorým sa môžu prihlásiť na webovej stránke usporiadateľa a overiť si správnosť svojich riešení. Zároveň sa dozvedia svoju úspešnosť, na ktorom mieste sa umiestnili v SR vo svojej kategórii a koľko percent žiakov malo menej bodov.

Držme naším zúčastneným palce, aby dopadli čo najlepšie.

© 2021

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.