ObrazokArchivClankovOK

Hviezdoslavov Kubín

Už býva zvykom, že na začiatku marca sa na našej škole uskutočňuje recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Nebolo to mu inak ani dnes. Svoje sily si zmeralo 22 recitátorov, ktorí súťažili v 3 kategóriách poézie a prózy. Víťazi každej kategórie nás budú reprezentovať 24. a 25. marca na okresnom kole v Ružomberku. Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásny umelecký zážitok a víťazom prajeme veľa šťastia na okresnom kole. ?

Poézia 1. kategória
 1. miesto - Damián Štepo
 2. iesto - Šimonka Bobka
 3. miesto - Andrej Straka
Próza 1. kategória
 1. miesto - Andrea Drusková
 2. miesto - Nella Mesiarová
 3. miesto - Katarína Kováčiková, Nela Vrbinčíková

Poézia 2. kategória

 1. miesto - Michaela Hrbčeková
 2. miesto ---
 3. miesto- Lea Zacharová
Próza 2. kategória
 1. miesto - Marek Balko
 2. miesto - Paulína Turčoková
 3. miesto - Radka Senková
Poézia 3. kategória
 1. miesto - Lívia Jandurová
 2. miesto - Zuzana Pechová
Próza 3. kategória
 1. miesto - Oliver Bučo
 2. miesto - Lucia Senková
 3. miesto - Martina Buzáková

Novinky pre žiakov

Hovorí sa, že „samochvála smrdí“, ale nás chvália naše deti, lebo podľa nich chodia do NAJLEPŠEJ ŠKOLY V OKOLÍ. ? Dôvod tohto chválenia je pritom veľmi jednoduchý. Menším žiakom sme urobili radosť veľkoplošnými kobercami, na ktorých môžu cez prestávky stavať ešte väčšie mestá z lega a ešte dlhšie dráhy pre autá. Väčší žiaci zas cez prestávky odložili mobily a čas trávia na chodbách hraním na calcetto (stolný futbal), alebo relaxujú v krásne farebných sedacích vakoch, ktoré majú v každej triede. ?

Šaliansky Maťko

Dňa 22. januára 2020 sme sa zúčastnili súťaže zameranej na prednes ľudovej povesti Šaliansky Maťko.
Naša škola mala zastúpenie vo všetkých troch kategóriách.

 1. kategória: A. Drusková - 2.A
 2. kategória: K. Kováčiková - 4.A
 3. kategória: M. Hrbčeková - 6.A

V konkurencii 12 súťažiacich obsadila Andrea Drusková výborné 2. miesto. Všetkým trom dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mikuláš v Mikuláši

„ 6.12. ideme na exkurziu do múzea v Liptovskom Mikuláši“ – takto nám - piatakom - prišla oznámiť naša triedna. „Na  Mikuláša ideme do Mikuláša? A nebudeme v škole? Neužijeme si balíčky?“ to bola naša reakcia. Boli sme sklamaní a hundrali sme, že prečo práve v tento deň. Nakoniec sme sa predsa len tešili na vyletík. Zobrali sme so sebou aj dievčatá zo siedmej triedy, aby nám trošku vylepšili správanie ?

Po príchode do múzea nás už čakali pracovníčky SMOPAJU (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva), aby nás naučili ako a kedy sa správne prikrmujú vtáky. Utvrdili sme si veci, ktoré sme už vedeli:

Pokračovať v čítaní

Vianočné trhy

Podobne ako predchádzajúce roky, opäť sme sa zúčastnili vianočných trhov v našej obci. Naše šikovné žiačky sa zhostili úlohy predávajúcich na výbornú a s ich pomocou sa predali takmer všetky napečené sladké, či slané dobroty, ktoré doma napiekli pani učiteľky. Okrem toho našu ponuku obohatili aj kalendáre na budúci rok, ktorých výrobu si "užil" a pre Vás pripravil náš pán riaditeľ. Všetkým, ktorí prišli podporiť našu školičku patrí veľké ĎAKUJEM. ?

Mikuláš 🎅

Aj v našej škole dnes chodil Mikuláš. Za básničku a pesničku Mikuláš odmenil deti balíčkom sladkostí. Ďakujeme deviatakom za Mikuláša, anjelov a čertov ? a pánovi starostovi ďakujeme za pripravené Mikulášske balíčky. ĎAKUJEME. ?

Výročie Nežnej revol.

V novembri sme si pripomenuli  30. výročie Nežnej revolúcie, t. j. 30 rokov od pádu komunistického totalitného režimu, či 30 rokov slobody. Ani v našej škole sme nezabudli na tento dôležitý medzník v novodobých národných dejinách. Počas novembra pracovali deviataci na hodinách dejepisu formou projektového vyučovania a pripravovali projekt o Nežnej revolúcii a jej osobnostiach,  ktorý prezentovali zážitkovou formou mladším žiakom. Tímy šiestakov, siedmakov a ôsmakov súťažili vo vedomostnej súťaži o revolučných, politických i spoločenských zmenách, ktoré sa koncom roku 1989 udiali.

Nemali by sme zabúdať na odkaz Nežnej revolúcie v podobe hesla „Ľudskosť, slušnosť a znášanlivosť“, ktorý je veľmi aktuálny aj v súčasnej spoločnosti. ?

Sadovo - Komplet 🍎

Žiaci našej školy sa zapojili do projektu SadOVO, ktorý organizuje Centrum enviromentálnej a etickej výchovy  ŽIVICA.  Na jar sa zúčastnili dvojdňového školenia v Bielych Karpatoch, jeden deň v Hostetíne na Morave, kde poznávali odrody ovocných stromov, navštívili muštáreň.  Na druhý deň absolvovali exkurziu v Bošáci, kde si prezreli mladú škôlku plnú rôznych ovocných stromčekov, navštívili aj starý ovocný sad, ktorý sa udržiava už dlhé roky prirodzenou ekologickou cestou.

V októbri tento projekt pokračoval mapovaním starých ovocných odrôd v našej obci. Koordinátor spolu s ďalšími žiakmi vyhľadali staré jablone a hrušky na rôznych miestach Lúčok. Stromom pomerali ich výšku a obvod kmeňa, zaznamenali číslo domu a meno majiteľov záhrady. Ako vzorku si odniesli pár kusov ovocia, aby mohli určiť danú odrodu jablone a hrušky. Výsledkom mapovania bola výstava ovocia a fotografií na dolnej chodbe.

Pokračovať v čítaní

Hovorme o jedle ?

Sme jeden veľký skvelý tím, tím zložený zo super žiakov, ktorí sú ochotní a nadšení pre každé bláznovstvo a aktivitu, ktorú im my učitelia vymyslíme. Na túto skutočnosť sme neprišli len tak náhodou. Poviem Vám, že posledný týždeň bol na našej škole poriadne hektický.

Zapojili sme sa totiž do súťaže, ale nie takej obyčajnej. Táto si vyžadovala zapojenie všetkých „operatívnych zložiek“ - učiteľov, žiakov a samozrejme rodičov. A bolo to poriadne náročné, no dnes sme na seba všetci patrične hrdí, lebo „sme to dali“. Začalo sa to dlhými prípravami a plánovaním aktivít, tak aby boli zaujímavé, tvorivé, iné a hlavne obstáli v konkurencii iných škôl. ?

Pokračovať v čítaní

Šarkaniáda 🪁

Prostredie Markušky spolu s babím letom vytvorili krásnu jesennú scenériu plnú vznášajúcich sa šarkanov. Detský smiech, radosť i nefalšované nadšenie bolo krásnou bodkou za pekným jesenným počasím i predzvesťou sychravých dní. ?

Pasovačka prvákov

Včera 28. októbra 2019 sa v naše škole konala Prvácka pasovačka. Pre najmenších prváčikov pripravili program najstarší deviataci, ktorí sa šibnutím čarovného prútika zmenili na rozprávkové bytosti. Kráľovský pár privítal malých žiačikov, rytieri im vymysleli zábavné súťaže a prváci dokázali, že zvládajú žiacke remeslá, napr. krasočítanie, krasopočítanie či krasospievanie.

Po krásnej víle zo zázračného lesa zopakovali prvácky sľub a napokon boli všetci pasovaní do žiackeho cechu našej školy. Šikovní deviataci im pripravili aj malé prekvapenie v podobe ručne preletených farebných náramkov. ?

Poďakovanie ZRPŠ ?

Veľké ďakujeme patrí  ZRPŠ a samozrejme aj Vám rodičia, lebo vďaka Vašim príspevkom sme dostali skvelý darček v podobe krásnych novučičkých dresov a reprezentačných tričiek. Na súťažiach tak budeme neprehliadnuteľní a hrdo budeme reprezentovať školu i obec. ĎAKUJEME ?

Exkurzia - Banská Štiavnica

V stredu 09.10.2019 sme ešte rozospatí (bolo poriadne zavčasu) vyrazili na výlet do Banskej Štiavnice. Najprv nás čakalo sfáranie do bane Bartolomej, čo ale nebolo len tak. Absolvovali sme krátku inštruktáž v priestoroch, kde sa v minulosti ráno stretávali baníci, aby sa zapísali do práce. Potom sme sa vystrojili prilbami, pláštenkami a baníckou baterkou a boli sme pripravení na sfáranie do samotnej bane. Dostali sme sa do druhého obzoru, čo bolo zhruba 52 metrov pod povrchom. Chlad, vlhkosť a tma sa stali skoro na hodinu a pol našimi spoločníkmi, no zvládli sme to statočne. Nik sa nestratil ani nebál. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí zo života baníkov, videli sme ako sa vyvíjali technológie od minulosti, až po súčasnosť a zistili sme ako sa máme dobre, lebo kedysi by sme už v 12 rokoch boli súci na prácu v bani.

Pokračovať v čítaní

Deň jazykov 😛

Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Preto dňa  27. septembra sa v našej škole niesol v duchu rôznorodosti európskych kultúr. Žiaci všetkých ročníkov si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami pripravenými v anglickom jazyku, ktorý sa na našej škole vyučuje, so zameraním na krajiny, ktoré patria do EÚ. Všetky hodiny zamerané na DEŇ EURÓPSKYCH JAZYKOV boli spestrené kreatívnymi činnosťami, vytváraním obrázkových slovníkov, či hrami so slovíčkami. Starší žiaci mali možnosť otestovať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch s európskou a jazykovou tematikou.

Pokračovať v čítaní

Otvorenie šk. r. 19/20

Dňa 02.09.2019 sme otvorili brány školy v školskom roku 2019/2020. Fotografie zo slávnostného otvorenia školského roka a uvítania prvákov nájdete vo fotogalérii ?

Exkurzia - Múzeum SNP

Dňa 20. júna 2019 sa naši deviataci zúčastnili dejepisnej exkurzie v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Sprevádzali ich výborní lektori, ktorí im pútavou zážitkovou formou opäť priblížili históriu druhej svetovej vojny, Slovenského štátu a národného povstania, v ktorom sa Slováci postavili proti nacistickému Nemecku.

Počas riešenia interaktívnych úloh pracovali deviataci so zaujímavými historickými prameňmi. Azda najviac ich zaujal starý telefónny prístroj, pomocou ktorého boli počas 2. svetovej vojny vysielané šifrované správy. Telefón sa zapáčil chalanom natoľko, že si vyskúšali aj silu elektrického výboja. ?

Nezabúdajme, že dejiny nám ponúkajú veľké posolstvá, ale i varovania. Len vzdelaní ľudia sa dokážu z histórie poučiť a neopakovať fatálne chyby predkov. ?

Slávik SR - Kraj ?

Súťaž Slávik Slovenska 2019 sa dostáva pomaly do finále. Jej krajské kolo sa uskutočnilo 3. júna v Žiline, na ktorom nás reprezentovala Sofia Salvová za hudobného doprovodu Filipa Mihoka.

Jej výborná interpretácia a krásny „ľudovo“ zafarbený hlas oslovili porotu natoľko, že jej bolo udelené 2. miesto. Veľmi sa tomuto úspechu tešíme a Sofii srdečne blahoželáme. ?

Výlet - Spišský hrad ?

V pondelok 10. júna sa žiaci prvého až piateho ročníka vybrali navštíviť najväčší zrúcaninový hradný komplex v strednej Európe - Spiššský hrad.

Cesta autobusom ubehla pomerne rýchlo. Na hrade bol pre deti pripravený zábavný program a divadlo o Pyšnej princeznej. Prezreli sme si aj časť expozície hradu - kúpeľňu, hradnú kuchyňu, izby s historickým nábytkom, zbrane a brnenia,... Samozrejme nesmel chýbať nákup suvenírov a spokojní sme sa mohli vrátiť z výletu domov. ?

© 2021

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.