ObrazokArchivClankovOK

Deň jazykov 😛

Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Preto dňa  27. septembra sa v našej škole niesol v duchu rôznorodosti európskych kultúr. Žiaci všetkých ročníkov si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami pripravenými v anglickom jazyku, ktorý sa na našej škole vyučuje, so zameraním na krajiny, ktoré patria do EÚ. Všetky hodiny zamerané na DEŇ EURÓPSKYCH JAZYKOV boli spestrené kreatívnymi činnosťami, vytváraním obrázkových slovníkov, či hrami so slovíčkami. Starší žiaci mali možnosť otestovať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch s európskou a jazykovou tematikou.

Pokračovať v čítaní

Otvorenie šk. r. 19/20

Dňa 02.09.2019 sme otvorili brány školy v školskom roku 2019/2020. Fotografie zo slávnostného otvorenia školského roka a uvítania prvákov nájdete vo fotogalérii ?

Exkurzia - Múzeum SNP

Dňa 20. júna 2019 sa naši deviataci zúčastnili dejepisnej exkurzie v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Sprevádzali ich výborní lektori, ktorí im pútavou zážitkovou formou opäť priblížili históriu druhej svetovej vojny, Slovenského štátu a národného povstania, v ktorom sa Slováci postavili proti nacistickému Nemecku.

Počas riešenia interaktívnych úloh pracovali deviataci so zaujímavými historickými prameňmi. Azda najviac ich zaujal starý telefónny prístroj, pomocou ktorého boli počas 2. svetovej vojny vysielané šifrované správy. Telefón sa zapáčil chalanom natoľko, že si vyskúšali aj silu elektrického výboja. ?

Nezabúdajme, že dejiny nám ponúkajú veľké posolstvá, ale i varovania. Len vzdelaní ľudia sa dokážu z histórie poučiť a neopakovať fatálne chyby predkov. ?

Slávik SR - Kraj ?

Súťaž Slávik Slovenska 2019 sa dostáva pomaly do finále. Jej krajské kolo sa uskutočnilo 3. júna v Žiline, na ktorom nás reprezentovala Sofia Salvová za hudobného doprovodu Filipa Mihoka.

Jej výborná interpretácia a krásny „ľudovo“ zafarbený hlas oslovili porotu natoľko, že jej bolo udelené 2. miesto. Veľmi sa tomuto úspechu tešíme a Sofii srdečne blahoželáme. ?

Výlet - Spišský hrad ?

V pondelok 10. júna sa žiaci prvého až piateho ročníka vybrali navštíviť najväčší zrúcaninový hradný komplex v strednej Európe - Spiššský hrad.

Cesta autobusom ubehla pomerne rýchlo. Na hrade bol pre deti pripravený zábavný program a divadlo o Pyšnej princeznej. Prezreli sme si aj časť expozície hradu - kúpeľňu, hradnú kuchyňu, izby s historickým nábytkom, zbrane a brnenia,... Samozrejme nesmel chýbať nákup suvenírov a spokojní sme sa mohli vrátiť z výletu domov. ?

Výlet - Košice ?

Na koncoročný výlet sa siedmaci vybrali do metropoly východu do Košíc. V Kulturparku sa stali súdnymi znalcami, ktorých úlohou bolo objasniť trestný čin. Stala sa vražda alebo to bola nešťastná náhoda či samovražda? Každá skupina získala vzorku z miesta činu a separačnou metódou žiaci vzorku analyzovali a vyvodili záver.

Po vyriešení prípadu kroky bádateľov viedli do Klamária – výstavy Psychologického ústavu Akadémie vied Českej republiky, kde sa presvedčili, čo prezrádzajú optické klamy o ľudskej mysli.
Krásne historické centrum mesta žiaci obdivovali spoza dáždikov cestou na  železničnú stanicu. Aj ono bude stáť za pozornosť, ale to zasa niekedy inokedy. ?

Výlet do Prahy ?

V dňoch 10. a 11. júna sme boli so žiakmi 6. a 8. ročníka  (deň po nás sem prišli aj deviataci) na výlete v hlavnom meste Českej republiky - v Prahe. Počasie sme si lepšie ani nemohli priať ? a tak vydarenému výletu nič nestálo v ceste. Plný zážitkov z Pražskej ZOO, Chrámu sv. Víta, Zlatej uličky, Petřínskej rozhľadne a zo všetkých najznámejších pamiatok a uličiek v centre mesta, sme sa štastne vrátili domov.

To naj sa nám podarilo zachytiť aj na fotografie a tak sa aspoň takto môžeme podeliť o svoje zážitky ?

HMZ ?

Dňa 11. júna 2019 sa uskutočnila súťaž družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Žiaci súťažili na stanovištiach: praktické poskytovanie prvej pomoci, resuscitácia a teoretické poznatky.

Družstvo HMZ I. stupňa obsadilo vo veľmi silnej konkurencii 17. družstiev krásne 3. miesto.

Družstvo: A. Holička – kapitán, N. Bobčeková – člen, M. Hrbčeková – člen, E. Saganová – člen, M. Vrzgula - člen

BLAHOŽELÁME!

Sadovo 🍏

Tak ako sme už informovali, podarilo sa nám uspieť v druhom ročníku projektu Sadovo a tak sme sa stali jednou z 11 škôl Slovenska, ktoré budú môcť na svojom pozemku vysadiť staré odrody ovocných stromov.

V rámci projektu sa dve žiačky Z. Pechová a L. Senková spolu s pani učietľkou zúčastnili júnovej ovocinárskej exkurzie. Navštívili Centrum Veronica v Hostětíne, ktorého lektori si pripravili výučbový program v miestnom sade a pozreli si krajinu okolia v rámci jablčnej „pátračky“. Druhý deň strávili v extenzívnom ovocnom sade Španie v Novej Bošáci, ako aj v ovocnej škôlke v Bošáci.

Žiačky vďaka exkurzii, budú pod vedením pani učiteľky lektorkami a budú našich žiakov vzdelávať v téme ohrozenia, významu a záchrany odrodového dedičstva a ovocných stromov v krajine. ?? ?

Skús pokus ?

V celoslovenskej súťaži Skús pokus 3, pod záštitou firmy Slovnaft, sa naše dve veľmi šikovné dievčatá P. Krakovská a J. Hanková, umiestnili so svojim videom v ktorom skúmali hustotu látok na 1. mieste v kategórii fyzika. Porota veľmi kladne hodnotila samotný pokus, ale aj technické spracovanie videa. Gratulujeme ?

MDD 2019

V piatok 31. mája 2019 sme na našej škole oslavovali Medzinárodný deň detí. Deti sa pod vedením deviatakov rozdelili do tímov a súťažili medzi sebou v rôznych športoch. Cieľom však nebolo vyhrať, aj keď na víťazov čakali pekné ceny, ale dobre sa zabaviť, čo sa nám, aj vďaka malému zázraku v podobe slnečného, aj keď chladného počasia (po upršanom máji) aj podarilo.

Súťaže sme ukončili na futbalovom ihrisku, kde sa nám prišli predviesť psovodi zo zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí mali so svojimi psíkmi pripravený veľmi pekný program.

Za všetkých učiteľov ďakujem deťom, že súťažili pre zábavu a v rámci fair play. Tak sme si mohli spolu užiť super deň. Ďakujem pánovi starostovi za pomoc pri organizácii a za zakúpené vecné ceny, ktoré si medzi sebou rozdelili najlepší bežci. ?

Geografia ??

Spoločenská hra o turistických zaujímavostiach jednotlivých krajov Slovenska? Prečo nie. Na hodinách geografie, začali žiaci 8. a 9. ročníka, v rámci projektového vyučovania, vytvárať skupiny žiakov svoje hry. 

Budeme sledovať, čo sa im podarí vytvoriť... ? ?

Deň matiek ?

Mama – ako ľahko sa povie toto slovo, ale čo všetko sa za touto jednoduchosťou skrýva. Mama – iba dve slabiky, štyri písmená a vedia vyvolať množstvo pocitov, dojmov, predstáv a zážitkov. Mama – to je hrejivý úsmev, to sú slová povzbudenia a objímajúca náruč.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

Kytičku poďakovania našim mamám sme aj my uvili prostredníctvom umeleckého slova, spevu a hudby. Všetkým mamách zo srdca ďakujeme za ich lásku a obetavosť! ?

Triedenie odpadu - 8.A

Na domácu úlohu z matematiky sme robili prieskum o tom, ako Lúčania (ne)triedia odpad. Predtým, ako sme sa vybrali do ulíc, zisťovali sme, ako správne triediť odpad.

Do modrých nádob na papier patria: noviny, časopisy, reklamné letáky, kartónové krabice; avšak nemali by sme tam vhadzovať mokrý, mastný či inak znečistený papier.
Do zelených nádob na sklo patria: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, sklené črepy a podobne.
Do žltých nádob na plasty patria: PET fľaše od nápojov, kelímky, igelitové vrecká, fólie či polystyrén.

Pokračovať v čítaní

Poskytovanie 1. pomoci ?

Som veľmi rád, že môžem našim žiakom (Michal Vrzgula, Lukáš Čunderlík, Natália Bobčeková a Simona Baďová) zablahoželať k 1. miestu v súťaži v poskytovaní prvej pomoci, ktorá sa konala v rámci krajského kola súťaže Na bicykli bezpečne. Ďakujeme ?

NaBicykliBezpecne

Slávik SR ??

Tohtoročný „predjubilejný“ 29. ročník súťaže v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska odštartoval na našej škole triednymi kolami, na ktoré nadväzovalo školské kolo.

20 žiakov súťažilo v troch kategóriách. V prvej kategórii (1. - 3. ročník) zvíťazila Nella Mesiarová, v druhej (4. - 6. ročník) Michaela Hrbčeková a v tretej kategórii (7. - 9. ročník) Sofia Salvová. Víťazky postúpili na okresné kolo, ktoré sa konalo 7. mája v Kine Kultúra v Ružomberku.

Všetky dievčatá nás na okresnom kole príkladne reprezentovali, za čo im patrí veľká vďaka. A že boli naozaj výborné, o tom svedčí

  1. miesto Sofie Salvovej a
  2. miesto Michaely Hrbčekovej

Srdečne blahoželáme a Sofii držíme palce v krajskom kole ??

Hviezdoslavov Kubín ?

Historický úspech sa v tomto týždni podaril aj v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Miška Hrbčeková vyhrala krajské kolo v Žiline a postupuje na celoslovenské kolo, kde sa predstaví medzi najlepšími recitátormi zo Slovenska.

Sme hrdí, tešíme sa a na celoslovenskom kole držíme palce ?

McDonald's Cup ⚽?

Sme veľmi radi, že sa v krátkom čase môžeme pochváliť ďalším výborným výsledkom. Po 1. a 2. mieste v súťaži mladých záchranárov CO, sme tentoraz uspeli v súťaži McDonald's Cup.

Žiakom sa podarilo vyhrať okresné kolo a postupujú na krajské kolo. Držíme palce a veríme v ďalšie skvelé umiestnenie ?

© 2021

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.