Zápis do 1. ročníka 2021 / 2022 👩🏻‍🏫


Informácie k zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy na šk. rok 2021/2022 v ZŠ s MŠ Lúčky

 1. Zákonný zástupca dieťa podáva prihlášku elektronicky na www.zsluckykupele.edupage.org - elektronická prihláška.
 2. Ak ste prihlášku vyplnili a zaslali správne, príde Vám potvrdzujúci mail. V prípade akýchkoľvek problémov s vyplnením alebo odoslaním prihlášky, kontaktuje telefonicky riaditeľa školy.
 3. S podaním prihlášky musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.
 4. Zápis sa má uskutočniť podľa VZN obce Lúčky č. 2/2017 prvý pondelok v mesiaci apríl. Keďže tento rok je v tento deň Veľkonočný pondelok, zápis sa prekladá na nasledujúci pondelok, t.j. 12.04.2021. v čase od 14:00 do 16:30 podľa prihlásenia (zverejnené nižšie v texte). Prosíme rodičov o odoslanie elektronickej prihlášky do dňa zápisu. Škola vytlačí elektronicky podanú prihlášku. Pri zápise budú overené údaje podľa
  • rodného listu dieťaťa
  • občianskeho preukazu zákonných zástupcov, ktorí prihlášku podpíšu (je potrebná prítomnosť oboch ZZ). Spomenuté doklady si prosím nezabudnite so sebou priniesť.
 5. Termín a spôsob zápisu (overenie a podpísanie prihlášky)
  • Čas zápisu (aby sme predišli hromadeniu ľudí pred budovou a v budove) v rozmedzí od 14:00 do 16:30 si zvoľte na stránke https://forms.gle/rKTqVo1hdgisytpJ8
  • termín zápisu môže byť zmenený podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.
 6. Prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný podať rodič (zákonný zástupca), ktorého dieťa dovŕši  k 31.8.2021 šesť rokov a aj rodič, ktorého dieťa malo odklad povinnej školskej dochádzky.
 7. Zvážte školskú zrelosť Vášho dieťaťa, komunikujte s pani učiteľkou Vášho dieťaťa v materskej škole.
 8. V prípade, ak dieťa nedosahuje školskú zrelosť, môže zákonný zástupca požiadať o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole - t.j . z dôvodu zmeny zákona o povinnom predškolskom vzdelávaní bol odklad zrušený a nahradený pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania v materskej škole. K pokračovaniu v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (doteraz známe ako odklad povinnej školskej dochádzky), je potrebný
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
  • vyjadrenie poradenského zariadenia (CPPPaP a pod.),  § 28a zákona č.245/2008 (školský zákon).
 9. Do ZŠ je možné prijať aj žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k takejto žiadosti je potrebné doložiť vyjadrenie poradenského zariadenia.
 10. O prijatí do ZŠ alebo pokračovaní predprimárneho vzdelávania v MŠ Lúčky vydá riaditeľ rozhodnutie, ktoré Vám bude doručené prostredníctvom elektronickej schránky www.slovensko.sk. Ak nemáte aktivované schránku, bude Vám rozhodnutie doručené poštou, alebo si ho vyzdvihnete osobne v MŠ alebo ZŠ (podľa dohody).

© 2018

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.