ObrazokArchivClankovOK

Anglický týždeň 💬

AnglickyTyzdenPočas minulého chladného a zasneženého februárového týždňa, šestnásti z nás mali možnosť zúčastniť sa na hodinách anglickej lektorky Ciarii Stanton, ktorá k nám prišla z ďalekého Írska a komunikovala iba v anglickom jazyku.

Ak by ste sa spýtali hocikoho zo skupiny, odpovedal by, že to bola užitočná skúsenosť v zábavnom prevedení, kde sme si mohli úplne do bezvedomia precvičiť, čo vieme v tomto jazyku.

Pokračovať v čítaní

Geo. olympiáda 🌍🥇

Dňa 07. februára 2019 sa na ZŠ Sládkovičova v Ružomberku konal už 47. ročník geografickej olympiády. Je mi potešením, aj touto cestou zagratulovať našim dvom zástupcom v tejto súťaži. Vo svojej kategórii sa v konkurencii ďalšich 22 žiakov z celého okresu umiestnili nasledovne:

  • Adam Holička - 1. miesto
  • Michal Vrzgula - 7. miesto

Teší ma, že týchto chlapcov geografia baví, ku čomu sa snažím viesť všetkých žiakov školy. Ešte raz srdečne gratulujem 😉

Geograficka olympiada 2019

Dynamický opis 🥮

Dnes sa opäť potvrdilo, že naši žiaci sú kreatívni a sú za každú zábavu.

Navrhli, že hodinu slovenského jazyka, na ktorej sme preberali opis pracovného postupu, zoberú do vlastných rúk. Pri recepte na wafle im nebudú len tiecť slinky, ale oni si ich rovno upečú.

Doniesli recept, rozdelili si suroviny podľa postupu upiekli výborné wafle, ktoré si ozdobili a dobre si na nich pochutili. Ako im to išlo si môžete pozrieť vo fotogalérii. 📷

Biológia netradične 🧪

Naši deviataci sa na hodine biológie presvedčili, ako sa uplatňujú na úseku kriminalistiky a súdneho lekárstva teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín, poznatky z anatómie človeka, genetiky a forenzných vied. Šikovní deviataci samostatne pracovali vo vyšetrovacích tímoch. Vykonávali základné odborné úkony v chemickej analýze na úseku kriminalistiky. 📷

Pokračovať v čítaní

Šaliansky Maťko 👦🏻

Dňa 23. januára 2019 sme sa zúčastnili súťaže v okresnom kole v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. V troch kategóriách nás reprezentovali Andrea Drusková, Michaela Hrbčeková a Oliver Bučo. Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme! Víťazom blahoželáme! 📷

1. kategória: 3. miesto: Andrea Drusková
2. kategória: 3. miesto: Michaela Hrbčeková

Komparo 📜

dňa 15. novembra 2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili testovania KOMPARO v rámci ktorého sa opäť zaradili medzi 25% najúspešnejších škôl Slovenska 👍🏻

Žiakom 9. ročníka sa tento výsledok podarilo dosiahnuť z matematiky a žiakom 8. ročníka v predmetoch matematika, slovenčina, dejepis a fyzika. 😊

Komparo201808 Komparo201809

Stretnutie s koledami

Predvianočné obdobie v našom okresnom meste tradične spestruje aj súťaž v speve vianočných kolied pre ZŠ okresu Stretnutie s koledami. V stredu 12. decembra 2018 podujatie v Kine Kultúra napísalo svoj 26. diel.

Na pódiu sa v jednotlivých kategóriách prezentovalo celkovo 111 súťažiacich z 12 základných škôl, ktorí sa snažili zaujať nielen hľadisko, ale aj odbornú porotu. V dvoch vekových kategóriách boli samostatne hodnotené dvoj-, troj- a štvor- až osemčlenné skupiny. V každej sa udeľovala cena len víťazovi. A víťazstvo získali aj naše žiačky Martina Buzáková a Sofia Salvová. Srdečne blahoželáme. 📷

Florbalový turnaj 🏑

Dňa 04.12.2018 sme v našej telocvični privítali družstvá žiakov z Liptovskej Teplej a Liskovej na už tradičnom Vianočnom florbalovom turnaji v boji o putovný pohár 🏆

V turnaji sme boli po minuloročnom víťazstve v úlohe obhajcu. Minimálne na 1 rok sa však s putovným pohárom musíme rozlúčiť, pretože teraz za výbornú hru právom patrí žiakom z Liptovskej Teplej. Naši žiaci sa po výbornom výkone umiestnili na druhom mieste a za reprezentáciu školy im patrí poďakovanie. Veríme, že budúci rok pohár opäť vybojujeme pre našu školu. 📷

Video o Lúčkach 🎥

Na geografii v kombinácii dostali žiaci zadanie - spracovať krátke video o Lúčkach. Už dopredu som vedel, že výsledok ma nesklame, pretože žiakov máme skutočne šikovných. Video Týždeň v Lúčkach od Renátky, Paulínky a Ninky je skutočne parádne 👍🏻

Chlapci Mirko, Jožko a Matúš v sebe nezapreli zmysel pre humor 😁 Ich reportáž je humorným pohľadom na spracovanie zadanej témy 👍🏻

Pochváliť však treba aj všetkých ostatných žiakov triedy, za ich prácu a výsledné videá 1🎥 2🎥 3🎥

Vyhodnotenie separovania odpadov 🧺

EkoAlarmSeparaciaS blížiacim sa koncom školského roka sme vyhodnotili najlepšiu triedu a najlepšieho jednotlivca v zbere papiera a použitých batérií. Súčasne sme vyhodnotili aj najlepší triedny kolektív v separácii odpadu v triedach. Hodnotenie robili dievčatá zo skupiny Ekoalarm.

Výsledky boli jednoznačné. Najlepšou triedou v zbere papiera ale aj v zbere batérií sa stala 5. trieda (počítali sme priemerný počet vyzbieraných kilogramov na žiaka). V rámci jednotlivcov:

Pokračovať v čítaní

Testovanie pohybových predpokladov 🏃🏻‍♂️

Hĺbku predklonu, skok do diaľky z miesta i kotúľanie troch lôpt si dňa 17.10.2018 v rámci testovania pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov, vyskúšali aj naši prváci. Testovanie prebehlo v celkovo desiatich parametroch a činnostiach. Cieľom celoplošnej akcie určenej žiakom 1. ročníkov je odporučiť deťom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady, môžu v nich byť úspešné, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Ak ich šport zaujme a nadchne, budú sa deti viac hýbať, dokonca sa mu môžu venovať aj na výkonnostnej úrovni. Na testovaní spolupracujú Národné športové centrum, Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor. 📷

TestovaniePohybovychPredpokladov2018 TestovaniePohybovychPredpokladov2018 TestovaniePohybovychPredpokladov2018

💯. výročie vzniku 1. ČSR

V októbri prebiehalo na vyučovaní dejepisu v 9. ročníku projektové vyučovanie, ktorého témou bolo práve 100. výročie vyhlásenia 1. Československej republiky (28.10.1918) a Martinskej deklarácie (30.10.1918), ktorou sa slovenskí politici prihlásili k súžitiu Čechov a Slovákov v spoločnom štáte.

Výsledkom projektu bola vedomostná súťaž pre žiakov 2. stupňa, ktorá sa uskutočnila 24.10.2018. Súťažili tímy piatakov a šiestakov a nasledujúcu hodinu aj tímy siedmakov a ôsmakov. Naši deviataci im pripravili prezentáciu o prvej svetovej vojne, československom odboji i légiách, a dokonca aj o predstaviteľovi čs. odboja, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Druhá prezentácia bola venovaná vyhláseniu 1. ČSR a Martinskej deklarácii. 📷

Pokračovať v čítaní

Eko Alarm

Už iba do 14.11.2018 prebieha na našej škole zber starých mobilov a s tým spojená súťaž o nový tablet. Tak neváhajte a popozerajte skrine a zásuvky, či ste tam nejaký nezabudli. Naša Zem sa Vám poďakuje. Pozrite si video-upútavku od našej žiačky a členky EkoAlarmu Pauly Krakovskej. Patrí jej za to veľké ĎAKUJEM.

Pokračovať v čítaní

Exkurzia Trenčín - Trenčiansky hrad 🏰

Nielen po stopách nekorunovaného kráľa horného Uhorska Matúša Čáka Trenčianskeho sa koncom októbra vybrali žiaci siedmeho a deviateho ročníka. Odfukujúc po zdolaní strmého kopca prešli priestormi kasárne, kde bola ubytovaná hradná posádka a hradný arzenál. V severovýchodnej časti dolného nádvoria žiakov zaujala hladomorňa, v ktorej sú vystavené mučiace nástroje. Barborin palác, rotunda, Zápoľského a Ľudovítov palác boli reprezentačnými miestami, do ktorých žiaci následne zavítali. Najkrajší výhľad na mesto Trenčín a jeho okolie sa im naskytol z Matúšovej veže.

Ďalšie kroky účastníkov exkurzie viedli na miesto najstaršieho sakrálneho objektu na území Trenčína farského kostola Narodenia Panny Márie a do Katovho domu. V ňom bola nielen obytná časť pre kata, ale aj mestská väznica.
Náučná časť exkurzie bola ukončená prehliadkou historického centra mesta. 📷

Poď von hrať ping-pong 🏓

Vďaka finančnej podpore nadácie KIA sa  ZŠ s MŠ Lúčky podarilo zrealizovať projekt Poď von hrať ping-pong a zakúpiť dva exteriérové pingpongové stoly, športové vybavenie, krásne trofeje a ceny pre žiakov. Ihrisko sme slávnostne otvorili KIA stolnotenisovým turnajom predposledný deň školského roka, na ktorom sa zúčastnili bezmála tri desiatky detí.

Pingpong má v našej obci dlhú tradíciu a po rokoch sa nadšencom pre túto krásnu hru opätovne podarilo založiť pingpongový klub a v škole funguje krúžok pre žiakov. V zimných mesiacoch množstvo našich žiakov hráva ping-pong v miestnej telocvični. Preto sme si povedali, že umiestnením exteriérových stolov v areály školy prilákame ďalších nadšencov.

Pokračovať v čítaní

Deň Zeme 🌍

DenZeme2018Tak aj tento rok sme boli EKO naladení. Ako to myslíme? Boli pripravené rôzne činnosti - tvorivé, edukačné, pracovné, upratovacie, motivačné - nech sa namotáme ešte viac na tú našu zelenú planétku a chránime ju. Trieda 8.A všetkým ostatným ukázala ako na to a namočila ich do eko života... čo vlastne táto trieda robí celý čas, lebo je až po uši v EKO ALARME a vôbec z toho nevybočuje, práve naopak - ukazuje ostatným smer, ktorým ísť.

Počasie nám prialo, a tak sme nemuseli zostať trčať iba v škole (to iba na začiatku, aby sme tam vonku náhodou tak skoro ráno nezamrzli) a nuda rozhodne nebola. Boli pripravené stanovištia z rôznymi aktivitkami, ktoré nám priblížili našu Zem z rôznych pohľadov.

Pokračovať v čítaní

Medová trieda 🍯

ZŠ s MŠ Lúčky sa už pár rokov môže pýšiť vlastnými úľmi, ktoré sa nám vďaka rodičom včelárom podarilo osadiť. O včielky v týchto úľoch sa starajú deti našej školy na včelárskom krúžku, no chýbal im priestor - vonkajšia učebňa, kde by sa mohli stretávať, učiť a včielky pozorovať priamo pri práci. Preto sme sa rozhodli zapojiť do zamestnaneckého grantového projektu od ČSOB banky, ktorá nám poskytla 1222 € na realizáciu nášho sna.

Pokračovať v čítaní

Krajské kolo Slávik Slovenska 2018 🥉

Veľmi nás teší, že sa môžeme pochváliť ďalším úspechom. Na krajskom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018, ktoré sa uskutočnilo na pôde ZUŠ Ladislava Arvaya v Žiline, sa ako náhradníčka zúčastnila Sofia Salvová. Svojím veľmi pekným a prirodzeným prejavom si vybojovala krásne tretie miesto. Srdečne blahoželáme! 📷

  • 1
  • 2

© 2018

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
VIAC INFORMÁCIÍ SÚHLASÍM