Voľné pracovné miesta 👩🏻‍💼


Aktuálna ponuka pracovných miest: 1

Informácie o voľnom pracovnom mieste – učiteľka v materskej škole

 • Na výberové konanie budú pozvaní najvhodnejší uchádzači.
 • Predpokladané ukončenie výberového konania 17.06.2022.
 • Predpokladaný nástup do zamestnania 31.08.2022

Vzdelanie
Podľa vyhlášky 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vzdelanie pedagogického smeru

 • Úplné stredné odborné vzdelanie
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odmeňovanie
Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Ďalšie požiadavky

 • schopnosť pracovať v tíme
 • samostatnosť
 • organizačné zručnosti
 • komunikatívnosť

Požadované doklady

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
 • doklady o vzdelaní
 • čestné prehlásenie, že uchádzač nemá záznam v registri trestov
 • lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania – po výberovom konaní doloží víťazný uchádzač

Pracovný pomer je na dobu určitú na jeden rok, s možnosťou následného predĺženia.

 


© 2021

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.