Vážení rodičia, od 26.04.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v 5., 6. a 7. ročníku ZŠ. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý zohľadňuje adaptáciu žiakov na prezenčné vyučovanie. Rozvrh hodín je zverejnený v Edupage. Všetky potrebné informácie Vám poskytnú triedne učiteľky.

Podmienkou nástupu je vyplnenie Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu a žiaka. Prosíme Vás, aby ste využili možnosť vyplnenia čestného vyhlásenia elektronicky cez Edupage (po prihlásení sa rodičovským kontom. Návod nájdete po kliknutí na tento odkaz). Testovať sa musí žiak a jeden rodič (zákonný zástupca), a ktorým žije žiak v spoločnej domácnosti.

2percentaAj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Lúčky. 2% z Vašej dane z príjmov budú priamou podporou našej školskej činnosti.

Škole môžete darovať 2% prostredníctvom Rodičovského združenia, ktoré je ich oprávneným prijímateľom.
Pre viac informácií a stiahnutie predvyplnených tlačív, navštívte prosím tento odkaz na našej stránke.

Očami gurmána 📸

Vždy nás veľmi potešia úspechy našich žiakov. Ani počas dištančného vzdelávania naši žiaci "nezaspali na vavrínoch", ale zapájajú sa do súťaží. Pekným príkladom je aj žiačka 9.A triedy Sofia Michalíková, ktorej sa vo fotografickej súťaži Očami gurmána podarilo uspieť na výbornú. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy. Za prezentáciu školy ďakujeme aj ostatným zapojeným žiakom. Všetky výsledky si môžete pozrieť na stránke Hovorme o jedle

Krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych, veľa šťastia, radosti, pohody a do nového roku všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, Vám prajú všetci zamestnanci ZŠ s MŠ Lúčky.
 
A ako malý darček, sme si pre Vás spolu s deťmi pripravili krátky video pozdrav 🎄

Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR riaditeľ ZŠ s MŠ, Lúčky 521 vydáva pokyn, upravujúci podmienky prevádzky a vnútorného režimu ZŠ s MŠ Lúčky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy.

Prosíme Vás o sledovanie usmernení a ich zmien podľa opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR.

Dokument nájdete prostredníctvom tohoto odkazu - aktualizácia 12.10.2020

Vianočné prázdniny začnú za ...


Dní
:
Hodín
:
Minút
:
Sekúnd

© 2018

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.