Skip to main content
 • Jarný zber batérií a elektroodpadu - Úvod

  V týždni od 08. 04. do 12. 04. 2024 sa na našej škole uskutočnil jarný zber drobného elektrooodpadu a batérií. Sme veľmi radi, že sa žiaci do zberu aktívne (a stále viac) zapájajú. Tentokrát sa žiakom podarilo vyzbierať až 466,12 kg batérií čo je úžasné množstvo! 😁 Drobného elektroodpadu žiaci vyzbierali 91 ks = cca 90 kg. Poradie jednotlivcov a tried nájdete v záložkách pod obrázkom.

  Všetkým vám, ktorí ste sa zapojili to uvedeného zberu, sa chceme veľmi pekne poďakovať. Po odvoze elektrooodpadu nám na náš školský Recykloúčet budú pripísané nové bodíky, za ktoré vám budeme môcť vybrať do ďalšej súťaže pekné ceny z katalógu odmien. V zbere drobného elelektroodpadu a batérií môžete odteraz pokračovať v domácom zbere, pretože na jeseň vyhlásime ďalší takýto zber.

 • Vyhodnotenie po triedach

  BATÉRIE

  Vyzbierali sme až 466,12 kg, čo je úžasné množstvo! 😊 Poradie tried:

  1. miesto - 4. trieda – 146,49 kg (zapojení 12 žiaci zo 14)
  2. miesto - 1. trieda – 83,25 kg (zapojení 3 žiaci z 9)
  3. miesto - 2. trieda – 60,42 kg (zapojení 9 žiaci zo 17)
  4. miesto - 3. trieda –  42,41 kg (zapojení 6 žiaci zo 17)
  5. miesto - 5. trieda – 41,3 kg (zapojení 5 žiaci zo 16)
  6. miesto - 6. trieda – 33,3 kg (zapojení 5 žiaci z 13)
  7. miesto - 8. trieda – 26,7 kg (zapojení 2 žiaci z 12)
  8. miesto - 7. trieda – 22,10 kg (zapojení 4 žiaci zo 14)
  9. miesto - 9. trieda – 10,15 kg (zapojení 3 žiaci z 9)

  DROBNÝ ELEKTROODPAD

  Vyzbierali sme 91 ks = cca 90 kg 😊 Poradie tried:

  1. miesto - 9. trieda – 26 kusov (zapojená 1 žiačka z 9)
  2. miesto - 4. trieda – 23 kusov (zapojení 5 žiaci zo 14)
  3. miesto - 1. trieda – 13 kusov (zapojení 3 žiaci z 9)
  4. miesto - 6. trieda – 10 kusov (zapojení 2 žiaci z 13)
  5. miesto - 3. trieda – 8 kusov (zapojená 1 žiačka zo 17)
  6. miesto - 2. trieda – 7 kusov (zapojení 3 žiaci zo 17)
  7. miesto - 5. trieda – 3 kusy (zapojená 1 žiačka zo 16)
  8. miesto - 7. trieda – 1 kusov (zapojený 1 žiak zo 14)
  9. miesto - 8. trieda – 0 kusov (z 12 žiakov sa do zberu nikto nezapojil)
 • Vyhodnotenie jednotlivcov

  BATÉRIE - 6  najlepších:

  1. miesto - zo 4. triedy - N. Ogureková – 85,5 kg
  2. miesto - z 1. triedy - Š. Pažítka – 38 kg
  3. miesto - z 1. triedy - O. Kosturík – 36,5 kg
  4. miesto - z 2. triedy - H. Arbetová – 35 kg
  5. miesto - zo 4. triedy - N. Mudroňová – 34 kg
  6. miesto - z 8. triedy - K. Kováčiková – 23 kg

  ELEKTROODPAD - 5 najlepších:

  1. miesto - Darinka Matulová z 9. triedy - 26 ks
  2. miesto - Monika Mišiaková zo 4. triedy - 17 ks
  3. miesto - Stelka Milanová z 3. triedy - 8 ks
  4. miesto - Matúško Močáry z 1. triedy a Šimon Kormančík zo 6. triedy - obaja vyzbierali rovnako 7 ks
 • Zber zubných kefiek - Úvod

  Aj v aktuálnom školskom roku 2023/24 sme sa zapojili do zberu použitých zubných kefiek. Za každých 100 odovzdaných kusov na škole pribudne nový odpadkový kôš, ktorý bude vyrobený z recyklovaného plastu z kefiek. Túto úžasnú myšlienku zastrešuje firma Curaprox, ktorá zbiera použité zubné kefky a tým im dáva druhú šancu, aby zbytočne neležali na smetiskách. A ako sa nám v tomto zbere darilo? V priebehu 6 mesiacov (od októbra 2023 do marca 2024) sa nám podarilo vyzbierať až 599 ks. K tomu sme ešte pripočítali kefky, ktoré sme zbierali ešte pred súťažným zberom, čím sme dokopy vyzbierali až 720 ks zubných kefiek.
 • Vyhodnotenie po triedach

  Poradie tried podľa vyzbieraného množstva kefiek:
  1. miesto - 4. trieda – 187 ks (vyzbieralo 12 žiakov zo 14)
  2. miesto - 3. trieda – 145 ks (vyzbieralo 11 žiakov zo 16)
  3. miesto - 2. trieda – 84 ks (vyzbieralo 5 žiakov zo 17)
  4. miesto - 5. trieda – 80 ks (vyzbieralo 7 žiakov zo 16)
  5. miesto - 7. trieda – 62 ks (vyzbieralo 7 žiakov zo 14)
  6. miesto - 9. trieda – 19 ks (vyzbierala 1 žiačka z 9)
  7. miesto - 1. trieda – 13 ks (vyzbierali 2 žiaci z 9)
  8. miesto - 6. trieda – 5 ks (vyzbieral 1 žiak z 13)
  9. miesto - 8. trieda – 4 ks (vyzbierala 1 žiačka z 12)
 • Vyhodnotenie jednotlivcov

  Najusilovnejší zberači na 1. stupni:
  1. miesto – Hanička A. – 51 ks
  2. miesto – Tánička G. – 47 ks
  3. miesto – Alex S. – 44 ks
  Najusilovnejší zberači na 2. stupni:
  1. miesto – Anetka S. – 28 ks
  2. miesto – Marcus B. – 27 ks
  3. miesto – Vivi J. – 20 ks
  Víťazom srdečne blahoželáme. Ich odmenou bude neskúšanka, ktorú budú môcť použiť na ktoromkoľvek vyučovacom predmete do konca tohto školského roka. Veľké poďakovanie patrí dievčatám (Nellke M., Dominike H., Katke K., Lenke S., Vivi V. a Darinke M.), ktoré pravidelne pomáhali so zberom v určených triedach. Všetkým vám, ktorí ste sa do zberu zapojili veľmi pekne ďakujeme, ste úžasní, lebo sa snažíte meniť svet k lepšiemu (podporujete recykláciu).

Svetový deň vody 💦

V piatok 22.03.2023 sme na našej škole oslávili Svetový deň vody tým, že sme sa celý deň učili práve o nej, bez ktorej by nebol možný žiaden život na našej Zemi. Učili sme sa o VODE. Žiaci prvého stupňa si na slovenčine čítali a recitovali, riešili rôzne úlohy, pracovné listy a gramatické cvičenia - všetko zamerané na vodu. Na matematike samozrejme počítali úlohy zamerané na tému vody. Na výtvarnej výchove kreslili kolobeh vody v prírode. Na vlastivede pozerali dokument o Liptovskej Mare...

Každá z tried 1. - 4. ročníka absolvovala rovesnícke vzdelávanie od žiakov druhého stupňa v podobe pestrých aktivít → napr. rôznych ochutnávok, či už čajov alebo vôd, detičky lovili rybičky, skladali puzzle, riešili kvízy a bludiská, hrali pexeso, pomenúvali slovenské rieky a mnoho ďalších.

Aj žiaci 2. stupňa sa učili o vode → napríklad na dejepise o objavných plavbách, na matematike počítali úlohy o vode (napríklad koľko vody sa zmestí do školského akvária), na fyzike sa venovali tepelnej výmene medzi horúcou a studenou vodou. Na literatúre čítali rôzne ukážky našich autorov ako napríklad báj Prečo je Váh divá rieka alebo zo svetovej literatúry Starca a more, ktorého si následne pozreli aj vo filmovej podobe. Aj hudobná výchova bola zameraná na počúvanie Vltavy od B. Smetanu. Na angličtine sme pripravovali anglický čaj a „spíkovali“ sme o počasí, o tornádach a tajfúnoch. Na biológii sme mali pripravené rôznorodé aktivity o kolobehu vody v prírode, poznávaní rýb, na geografii sme si precvičili úlohy o činnosti vody a ľadovca. Chémia sa nezaobišla bez skvelých experimentov súvisiacich s vodou. Rovesnícky sa vzdelávali piataci so siedmakmi. Ôsmaci sa boli kúpať v neďalekom prírodnom kúpalisku Kalameny, ktorí to mali spojené aj s turistikou. Na technike si siedmaci púšťali vlastnoručne vyrobené lodičky.

A toto všetko je len zlomok toho, čo sme robili, aby ste mali predstavu, čomu sme sa venovali v tento výnimočný deň 😊

Voda - látka tisícich tvárí

V chemickom laboratóriu sme spolu so žiakmi skúmali vodu, skúšali sme rôzne triky a experimenty s vodou. Mnohé nás zaujali, prekvapili a príjemne zabavili. Naopak, niektoré nám vysvetlili, ako môžeme zachrániť život organizmov vo vodnom/suchozemskom ekosystéme, keď sa pri ekologickej havárii dostane ropa do mora alebo sa rozleje na pevnine – na akom princípe funguje mechanické odstraňovanie ropy. Naučili sme sa pracovať s digitálnymi prístrojmi - pH meter, merač tvrdosti a elektrickej vodivosti, teploty vody. Získavali sme tak údaje z terénu, ktoré sme spracovali, vyhodnotili a vyvodili závery o kvalite vody, ktorú máme v obci a v najbližšom okolí.
Prostredníctvom experimentov sme sa zoznámili s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami látok. Skúmali sme, prečo vodný hmyz (napr. vodomerky, korčuliarky), dokáže chodiť po hladine vody a nepotopí sa. Myslíte si, že je možné prepichnúť plastový sáčok s vodou ostrými predmetmi, bez toho, aby voda vytiekla? Ako je to možné, že pohár s vodou sme nedokázali vyliať, hoci na pohári bola gáza alebo obyčajný papier? Veď bežne kvapaliny doma prelievame, pretečú cez sito. Dokážete súčasne dvom kvapalinám vymeniť navzájom poháre tak, aby ste ani jednu kvapalinu nerozliali mimo pohárov? Prečo minca s väčšiu hustotou ako voda pláva na hladine a nepotopí sa? Prečo sa viac mincí samovoľne pritiahne k sebe? Prečo kvapka vody na panvici má tvar šošovky? Vieme ohýbať prúd vody tečúcej z vodovodu? Dá sa vyrobiť domáca čistiareň vody, alebo lávová lampa, či dúha?
Dokázali sme rozložiť alebo zložiť farby, zistiť tvrdosť či kyslosť vody... ako? pozrite si naše fotky - je to skutočná pastva pre oči a navyše sme boli aj kreatívni – tvorili sme umelecké dielka - farebné jarné kvietky, či motýle, ktoré neodmysliteľne patria k prichádzajúcej jari.
Za všetkými našimi experimentami sme hľadali vedu – fyzikálne a chemické poznatky (difúzia, vzlínavosť vody, hustotu, povrchové napätie,......). Takéto učenie nás bavilo a úžasné bolo práve to, že (naši starší žiaci) pochopili podstatu a princíp efektných a rýchlych pokusov.

Teplákový deň - ponožková výzva 👖

Dnes 21. marca si už po osemnásty raz pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Počas tohto dňa môže každý z nás prejaviť sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom prostredníctvom PONOŽKOVEJ VÝZVY. Na znak podpory v tento deň ľudia po celom svete nosia dve rozdielne ponožky. Ponožky preto, pretože chromozóm má tvar ponožky. Ani dátum 21.03. nebol stanovený náhodou. Je symbolom zhluku troch chromozómov na 21. chromozómovom páre, ktoré spôsobujú túto genetickú odchýlku. Ľudia s Downovým syndrómom majú tri chromozómy namiesto dvoch. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu. Zdravý človek má v každej bunke 46 chromozómov. 23 chromozómov od matky a 23 od otca. Pri Downovom syndróme má dieťa o jeden chormozóm naviac, teda ich má 47. Hlavným zmyslom medzinárodného dňa je prispieť k zvýšeniu povedomia o Downovom syndróme a ľuďoch, ktorí sa s touto genetickou odchýlkou narodili.
A to nie je všetko, čo sme si v tento deň pripravili. V stredu naši deviataci absolvovali svoju prvú veľkú skúšku vedomostí TESTOVANIE 9. Aby si dnes , trošku oddýchli a zabavili sa nie len oni, ale aj my, okrem ponožkovej výzvy sme pridali aj TEPLÁKOVÚ. Prišli sme nie len s dvomi rozdielnymi ponožkami, ale každý aj vo svojom obľúbenom teplákovom „outfite“. Zároveň sme pripravili pre triedy súťaž o najvtipnejšiu fotku. Trieda, ktorá bude najúspešnejšia v zbieraní "páčikov" pod fotkou, vyhráva deň DEŇ BEZ SKÚŠANIA A PÍSOMIEK. Preto neváhajte a hlasujte za svojho favorita do nedele 20.00 hod.

Vianočné prázdniny začnú za ...


Dní
:
Hodín
:
Minút
:
Sekúnd
Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.