Skip to main content

Vzdelávanie ped. zamestnancov

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania ZŠ s MŠ, Lúčky 521 zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:

Druh vzdelávaniaTermínNázov programuRozsah
Aktualizačné vzdelávanie
2023

Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie prostredníctvom zvládania stresu a záťažových situácií

20 h
Aktualizačné vzdelávanie
2024

Dieťa s náročným správaním v materskej škole

10 h

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.