Vážení rodičia, prevádzka MŠ, ZŠ 1. - 4. ročník a ŠKD pokračuje bez zmeny až do piatku 05.03.2021. V priebehu najbližších dní zverejníme na základe rozhodnutia ministra školstva a informácie o prevádzke MŠ, ZŠ 1. - 4. ročník a ŠKD od pondelka 8. 3. 2021. Pre 1. ročník samozrejme vzhľadom na okolnosti zatiaľ platí, že do 12.03. sú v povinnej karanténe a všetci prváci sa vzdelávajú dištančne. Prosíme Vás o spoluprácu pri informovaní o možnosti výkonu práce prezenčnou formou oboch rodičov (bude zverejnené v Edupage).

Vážení rodičia, od 08.02.2021 je ZŠ s MŠ v Lúčkach v prevádzke v súlade s upraveným COVID automatom. V zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ je potrebný negatívny test (PCR test, antigénový test, alebo potvrdenie o výnimke) zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka, s ktorým žije zákonný zástupca v spoločnej domácnosti. Toto doložíte vyplnením a odovzdaním čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť prostredníctvom tohoto odkazu

2percentaAj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Lúčky. 2% z Vašej dane z príjmov budú priamou podporou našej školskej činnosti.

Škole môžete darovať 2% prostredníctvom Rodičovského združenia, ktoré je ich oprávneným prijímateľom.
Pre viac informácií a stiahnutie predvyplnených tlačív, navštívte prosím tento odkaz na našej stránke.

Krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych, veľa šťastia, radosti, pohody a do nového roku všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, Vám prajú všetci zamestnanci ZŠ s MŠ Lúčky.
 
A ako malý darček, sme si pre Vás spolu s deťmi pripravili krátky video pozdrav 🎄

Očami gurmána 📸

Vždy nás veľmi potešia úspechy našich žiakov. Ani počas dištančného vzdelávania naši žiaci "nezaspali na vavrínoch", ale zapájajú sa do súťaží. Pekným príkladom je aj žiačka 9.A triedy Sofia Michalíková, ktorej sa vo fotografickej súťaži Očami gurmána podarilo uspieť na výbornú. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy. Za prezentáciu školy ďakujeme aj ostatným zapojeným žiakom. Všetky výsledky si môžete pozrieť na stránke Hovorme o jedle

Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR riaditeľ ZŠ s MŠ, Lúčky 521 vydáva pokyn, upravujúci podmienky prevádzky a vnútorného režimu ZŠ s MŠ Lúčky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy.

Prosíme Vás o sledovanie usmernení a ich zmien podľa opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR.

Dokument nájdete prostredníctvom tohoto odkazu - aktualizácia 12.10.2020

Vianočné prázdniny začnú za ...


Dní
:
Hodín
:
Minút
:
Sekúnd

© 2018

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.