V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od 25.11.2021 oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci povinní nosiť rúško v priestoroch školy. Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok.

Vedenie školy je povinné zabezpečovať prevádzku školy, výchovu a vzdelávanie žiakov v súlade s príslušnými zákonmi, ale aj usmerneniami príslušných orgánov. Škola je povinná tieto rozhodnutia rešpektovať. Tieto opatrenia sú záväzné celoplošne a platia pre každú školu na území SR. Riaditeľ školy nemôže udeliť výnimku z vyhlášky ÚVZ.

Z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19 bude z rozhodnutia RUVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši od 26.11.2021 do 05.12.2021 prebiehať vyučovanie v 2.A triede kombinovanou formou. Prezenčného vyučovania sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí majú výnimku z karantény na základe potvrdeného prekonania ochorenia, alebo neboli v kontakte s pozitívnou osobou (od 24.11.2021 sa nezúčastnili vyučovania v škole).

Ekoworkshop 🌱

V stredu dňa 13.10.2021 mali žiaci 3. a 5. ročníka výnimočný deň. Nevyučovali sa podľa rozvrhu hodín, ale vzdelávali sa environmentálne. Ekoworkshop sa uskutočnil pod vedením dvoch lektoriek pod záštitou Žilinskej univerzity a Ministerstva životného prostredia. Deti sa prostredníctvom zaujímavých aktivít dozvedeli veľa nových informácií hlavne o ochrane prírody. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii 📷

Európsky deň jazykov

Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Preto  24. september sa v našej škole niesol v duchu Európskeho dňa jazykov. Pri tejto préležitosti sme si pripomenuli rôznorodosť európskych kultúr a jazykov. Žiaci všetkých ročníkov si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi projektovými aktivitami.

Hviezdoslavov Kubín 🥈

Ďalší skvelý úspech sa podaril našej žiačke M. HRBČEKOVEJ. Krajské kolo 67. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa konalo 28. septembra 2021 dištančnou formou - porota hodnotila zaslané vidá s prednesom. Porota ohodnotila jej prednes v III. kategórii ako druhý najlepší z celého Žilinského kraja. Žiačke srdečne gratulujeme k získaniu 2. miesta a veríme, že sa jej podarí získať skvelé umiestnenie aj v tomto školskom roku 😁

Rekonštrukcia chodby

Po desiatkach hodín odvedených prác, za čo veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, sa ideme "pochváliť", ako sme zrekonštruovali / zmodernizovali priestor pre našich starších žiakov na hornej chodbe (+ v triedach sme vymenili staré radiátory za nové). Detaily na chodbu budeme dopĺňať podľa dostupných financií. Tešíme sa na žiakov, keď chodba ožije skutočným školským životom.

Vianočné prázdniny začnú za ...


Dní
:
Hodín
:
Minút
:
Sekúnd

© 2021

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.