ObrazokArchivClankovOK

Exkurzia v múzeu 7.A

Žiaci siedmeho ročníka 12. mája 2022 navštívili Liptovské múzeum v Ružomberku. Absolvovali vzdelávací program REMESLO MÁ ZLATÉ DNO, kde im boli vysvetlené pojmy ako remeslo, remeselná výroba, remeselník, cechy, hierarchia cechov. Žiaci sa snažili uhádnuť, čo sú, čo obsahovali a na čo slúžili cechové artikuly, cechové truhlice, feruľa a podobne. Prostredníctvom fotografií sa oboznámili s niektorými pracovnými nástrojmi remeselníkov a inými zbierkovými predmetmi. V závere teoretickej časti vyplňovali kvízové otázky. V praktická časť programu bola zameraná na prácu s kožou, kde sa snažili vyrobiť svoj majstrovský kúsok.

Pokračovať v čítaní

Strečnianske schody

Vo štvrtok 12. mája 2022 nás naše žiačky, Eliška S. a Vaneska G. (žiačky 8. ročníka) reprezentovali na bežeckej súťaži Beh do Strečianských hradných schodov. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu a tiež za odhodlanie a snahu dosiahnuť čo najlepšie výsledky (Vo veľmi veľkej konkurencii sa umiestnili na 15. a 23. mieste) 👍

Múzeum výroby papiera

V stredu 11. mája sa štvrtáci vybrali na exkurziu do Múzea ručnej výroby papiera v Ludrovej. Niečo už vedeli, keďže v čítanke si o tom prečítali poučný článok, ale v múzeu sa dozvedeli ďalšie zaujímavosti. Vedeli ste, že papier je možné vyrobiť z konope, rebarbory, či dokonca slonieho trusu? A že aj na Slovensku máme knihu, ktorá nie je väčšia ako malý koláčik? Pozreli si aj hasičské auto staré takmer 120 rokov. Každý si vyrobil ručne svoj papier, kúpil malý suvenír a spokojní sa vrátili do školy 😁

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska je charizmatické podujatie, ktoré má svoju neopakovateľnú atmosféru. Tú vytvárajú talentovaní speváci verní interpretácii slovenskej ľudovej piesni. V okresnom kole súťaže porotu zaujala svojim vystúpením Michaela H. (8.A), ktorej bol udelený diplom za interpretáciu piesne Keby som ja bola. Srdečne blahoželáme.

Dejepisná exkurzia

Dňa 29. apríla 2022 sa naši ôsmaci zúčastnili dejepisnej exkurzie v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Sprevádzal ich skvelý lektor, ktorý im zážitkovou formou priblížil nielen dejiny mesta Liptovský Mikuláš, súdny proces s Jánošíkom, ale i osobnosť liptovského rodáka Janka Kráľa, divného Janka. Práve 24. apríla 2022 uplynulo 200. výročie od narodenia tohto najrevolučnejšieho básnika štúrovcov. Fotogaléria

Pokračovať v čítaní

DOD Hasiči 🚒

Dňa 3. mája 2022 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí v Hasičskej stanici Ružomberok. Deti sa oboznámili s dôležitou a náročnou prácou hasičov, videli ich zariadenie a techniku. Vyskúšali si hasičskú prilbu a tiež aké to je hasiť so skutočnou hasičskou hadicou či sedieť v hasičskom aute. Žiaci si pozreli aj výstavu výtvarných diel žiakov základných škôl  s tematikou hasičských a záchranárskych prác.

Nakoniec sme sa presunuli do centra mesta a keďže nám prialo počasie, strávili sme čas na zmrzline a v Hýrošovom parku na preliezkach. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity a výlety! 😀 Fotogaléria

Exkurzia 5.A

V piatok sa po veľmi dlhom čase mohli žiaci 5. ročníka opäť vydať za dobrodružstvom a poznaním. Najprv si v Mestskej knižnici vypočuli krásny príbeh o Králikovi Eduardovi a jeho zázračnej ceste. Rozprávali sa na tému empatia a prezreli si veľmi pekne prerobené priestory knižnice. Potom sme sa presunuli do Liptovského múzea, kde nás čakala expozícia o liptovskej dedine, jej tradíciách a zvykoch. Pani Ľubka, nám pútavo porozprávala príbeh o Múdrom Matejovi a bláznoch, deti si zatiaľ obliekali, tak ako za starých čias papierovú bábiku a najväčšou atrakciou bolo mútitenie masla. Čo si vyrobili, to si aj zjedli a teda, masielko im veľmi chutilo. Fotogaléria

Deň Zeme 🌍

Deň Zeme oslavujú milióny ľudí na celom svete, ktorým záleží na našej planéte a ktorí chcú svojim konaním a správaním prispieť k jej zachovaniu pre ďalšie generácie. Aj malý krôčik každého z nás zmôže veľkú vec. Tak aj my sme tento rok boli EKO naladení. Mali sme pripravené rôzne činnosti - tvorivé, edukačné, pracovné, upratovacie, motivačné - aby sme sa dozvedeli, ako môžeme každý svojou troškou prispieť k ochrane Zeme. A treba začať už dnes. Preto nezabúdajme, že každý deň môže byť dňom Zeme. Fotogaléria

Jar v múzeu 🌼

Tretiaci sa vo štvrtok 24.03. zúčastnili výchovno-vzdelávacieho programu a tvorivých dielní na tému Veľká noc príde... v Liptovskom múzeu Ružomberok. Deti sa dozvedeli, čo predchádzalo veľkonočnému obdobiu, aké zvyky a tradície sa dodržiavali kedysi a dnes, aké jedlá sa mohli jesť a čo sa nesmelo robiť. Súbor Liptáčik zahral a zatancoval tradičné jarné tance s Morenou na rozlúčku so zimou. V tvorivej dielni si deti ozdobili vajíčko, uplietli korbáč, pozorovali pečenie oblátok. Deti navštívili aj Mestskú knižnicu Ružomberok, kde besedovali o knihách a vyberali si vhodné knihy na čítanie. Výlet do Ružomberka sa im veľmi páčil a tešia sa na ďalší 🚌 Fotogaléria

 

Valentínska pošta

Na 14. februára pripadlo v kalendári meno Valentín. Asi už veľakrát sme počuli o tom, ako sa svätý Valentín rozhodol sobášiť mladé páry napriek zákazu cisára. Neskôr sa vďaka svojej odvahe stal patrónom všetkých zamilovaných. No tento deň by však nemal byť len oslavou zaľúbencov. Láska predsa patrí aj našim rodičom, súrodencom, všetkým tým, ktorí sú nám drahí.

A ako vidia lásku naši mladší žiaci? Počas jednej vyučovacej hodiny dostali deti dve otázky: čo je to láska a kedy je človek šťastný. Zo všetkých najvýstižnejšie lásku opísal jeden chlapček: láska je dôverovanie a priateľské správanie a keď je niekto do teba, ako je Nina do mňa. 😁 Fotogaléria

Pokračovať v čítaní

Zber mobilov 📱

Žiaci našej školy v roku 2021 vyzbierali spolu 202 starých mobilných telefónov. Medzi tých najusilovnejších patrili Eduard H. z 1.A, Majka F. z 2.A a Martin B. z 9.A triedy. Víťazkou sa stala Vivien J. z 3.A, ktorá priniesla do školy 111 mobilov a zaradila sa medzi najúspešnejších zberačov v rámci všetkých zapojených škôl v Slovensku, ktorých bolo 258. Vďaka takému vysokému nazbieranému počtu starých telefónov získala hodnotnú cenu - tablet. Všetkým vám ďakujeme, že ste sa do súťaže zapojili. Aj takýmito aktivitami spoločne prispievame k ochrane životného prostredia.

Jesenné snívanie 🍂🐌

Minulý týždeň sa na našej škole konala súťaž s názvom „Jesenné snívanie“. Úlohou detí (povedzme si úprimne, že kreatívny prínos Vás rodičov sa nedal prehliadnuť 😄) bolo vytvoriť z prírodných materiálov slimáčiky. Všetky vystavené výtvory sú krásne a jedinečné, a preto mali naši deviataci veľmi ťažkú úlohu, vybrať iba tri najkrajšie. Víťazným dielam gratulujeme a všetkým zapojeným veľmi pekne ďakujeme. 📷
 
  1.  miesto: Emka Š. 🥇
  2. miesto: Nelka M. 🥈
  3. miesto: Stelka M. 🥉

Ekoworkshop 🌱

V stredu dňa 13.10.2021 mali žiaci 3. a 5. ročníka výnimočný deň. Nevyučovali sa podľa rozvrhu hodín, ale vzdelávali sa environmentálne. Ekoworkshop sa uskutočnil pod vedením dvoch lektoriek pod záštitou Žilinskej univerzity a Ministerstva životného prostredia. Deti sa prostredníctvom zaujímavých aktivít dozvedeli veľa nových informácií hlavne o ochrane prírody. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii 📷

Európsky deň jazykov

Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Preto 24. september sa v našej škole niesol v duchu Európskeho dňa jazykov. Pri tejto préležitosti sme si pripomenuli rôznorodosť európskych kultúr a jazykov. Žiaci všetkých ročníkov si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi projektovými aktivitami 📷

HK - Krajské kolo

Ďalší skvelý úspech sa podaril našej žiačke M. HRBČEKOVEJ. Krajské kolo 67. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa konalo 28. septembra 2021 dištančnou formou - porota hodnotila zaslané vidá s prednesom. Porota ohodnotila jej prednes v III. kategórii ako druhý najlepší z celého Žilinského kraja. Žiačke srdečne gratulujeme k získaniu 2. miesta a veríme, že sa jej podarí získať skvelé umiestnenie aj v tomto školskom roku 😁

Krajské kolo GEO 🌍

Ďalší skvelý úspech sa podaril nášmu žiakovi A. HOLIČKOVI, ktorý sa po víťazstve v okresnom kole, zúčastnil KRAJSKÉHO KOLA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 🌍. V krajskom kole sa umiestnil na výbornom 5. mieste so stratou len 5 bodov na víťaza (získal 94 z 99 bodov).
Srdečne gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy 😁

Očami gurmána

Vždy nás veľmi potešia úspechy našich žiakov. Ani počas dištančného vzdelávania naši žiaci "nezaspali na vavrínoch", ale zapájajú sa do súťaží. Pekným príkladom je aj žiačka 9.A triedy Sofia Michalíková, ktorej sa vo fotografickej súťaži Očami gurmána podarilo uspieť na výbornú. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy. Za prezentáciu školy ďakujeme aj ostatným zapojeným žiakom. Všetky výsledky si môžete pozrieť na stránke Hovorme o jedle

Dejepisná olymp.

Dňa 14. februára 2020 sa naši najlepší dejepisári zúčastnili  okresného kola DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY v Ružomberku a urobili nám veľkú radosť. Najväčší úspech dosiahla Simonka Vrzgulová (9. A), ktorá sa umiestnila v kategórii C na úžasnom prvom mieste s výrazným bodovým náskokom. Zároveň bude našu školu reprezentovať na krajskom kole Dejepisnej olympiády.

V kategórii F boli úspešní aj šiestaci. Miško Vrzgula skončil druhý a Adamko Holička sa umiestnil na treťom mieste. Napokon aj ôsmačka Emmka Mesiarová získala v kategórii D už tradičné tretie miesto. K úspešným riešiteľom na OK sa zaradili aj Filip Mihok (9. A) a Linda Krakovská (8. A). Blahoželáme a tešíme sa záujmu našich žiakov o históriu. ?

© 2021

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.