Skip to main content

ObrazokArchivClankovOK

Bádame, čo úžasné máme v škole...

Tých úžasných jedinečností máme v našej škole veľa a medzi jednu z nich patrí naše obrovské 370 litrové akvárium!!! Nad ním máme veľký machový obraz, takže aj v priestoroch našej školy máme hotovú relaxačnú oázu, ktorá na nás pôsobí neskutočne upokojujúco a popri tom je to hotová živá učebňa pre naše bádanie. Naši nadšení bádatelia - štvrtáci - postupne prenikali do tajov spomínaného akvária. Spoznávali jeho vybavenie (aj také, ktoré na prvý pohľad nie je viditeľné), skúmali jeho neživé s živé súčasti v podobe vodných rastlín a živočíchov (nie len rybičiek ale aj slimákov). V neposlednom rade sa dozvedeli, čo všetko si vyžaduje starostlivosť o tak úžasný skvost. Touto cestou ďakujeme nášmu obetavému pánovi riaditeľovi, ktorý sa o toto akvárium stará 🤓 Ďakujeme mu, že nám ochotne venoval svoj čas, počas ktorého sme sa dozvedeli aj veľa zaujímavých a užitočných informácií. 📷

Vynášanie Murieny 🌼

Jeden z najstarších obradov, ktorý sa zachoval do dnešných čias, je vynášanie Moreny - Murieny. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.
 
Vítanie jari znamenalo pre našich predkov zrod nového života a začiatok lepších časov. Práve z tohto dôvodu, by sme na tento a jemu podobné zvyky nemali zabúdať. Sú predsa dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou tradície, ktorú nám zanechali predchádzajúce generácie. Na Lúčkach je zvykom vynášať MURIENU v sobotu pred Smrtnou nedeľou. Naši škôlkári, žiaci základnej školy a deti z folklórneho krúžku, sa tak symbolicky spevom, tancom a riekankami rozlúčili so zimou, chorobami aj zlými silami, ktoré zadržiavajú príchod jari a zelene. 📷

Andersen

Ako naučiť deti niečo o najznámejšom rozpravkárovi sveta H. Ch. Andersenovi inak, ako na vyučovacej hodine? Najlepšie počas ,,prespávačky“, presnejšie počas Noci s Andersenom. Počas nej sme si povedali niečo o jeho živote a dielach, pomocou rôznych aktivít sme si priblížili autorove najznámejšie rozprávky. Roztápali sme kocku ľadu, stavali zámok pre Snehovú kráľovnú, vyrábali si sadrového vojačika, ktorému sme pomocou chemického pokusu urobili srdce. Navrhovali sme cisárovi nové šaty a učili sme sa kačací tanec. Nechýbal ani čarovný ,,STOLČEK PRESTRI SA!“ Zakončili sme to spaním v škole v spacákoch (3.A). 📷

Ako sa prebúdza les 🐺

Pri príležitosti osláv Svetového dňa divej prírody (3. marca) navštívili naši štvrtáci dňa 7.3.2024 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, kde absolvovali úžasné podujatie s názvom „Ako sa prebúdza les“. Vďaka nemu si mohli zopakovať, preveriť, utvrdiť ale aj doplniť si svoje vedomosti o Lesnom spoločenstve. Zahrali sme sa na detektívov, pátračov, vedcov a súťažiacich. V rámci tejto prírodovedno–vlastivednej exkurzie zameranej na 2 hlavné témy a to už spomínaný „Les“ sme stihli spoznať najznámejšie pamiatky mesta Liptovský Mikuláš v rámci témy „Liptov“. Čerešničkou na torte tejto exkurzie bolo spoločné posedenie v miestnej cukrárni. Takže sme spojili príjemné s užitočným 😊 📷

Skameneliny a travertíny

Kde sa dá učiť možno pre niekoho nezáživné učivo tematického celku z biológie „Dejiny Zeme“? No predsa zážitkovou formou v našej krásnej obci. Stačí sa len vybrať von! Naši deviataci boli objavovať čaro lúčanských travertínov a miestnych skamenelín. Práve skamenelín odtlačkov tiel rastlín sme ponachádzali najviac. A že ich je na Lúčkach naozaj dosť svedčí fakt, že každému z nás sa podarilo nájsť nejaký úžasný exemplár. Tak neváhajte a presvedčte sa o tom aj vy na vlastnej koži! Svoje o tom vedia napríklad aj mladší žiaci-tretiaci v rámci krúžku Vlastiveda v praxi 😊 📷

Hviezdoslavov Kubín 2024

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy. Tento rok sa koná už 70. ročník. Na našej škole sa pred porotu tento pondelok postavilo 21 recitátorov od 2. až po 8. ročník. Všetci prekonali počiatočnú trému a opäť podali pri recitovaní skvelé výkony. Aj tento rok bol bohatý na prekvapenia a podarilo sa nám objaviť niekoľko nových talentov, ktoré budeme podporovať a naďalej s nimi pracovať. Ako to už v každej súťaži býva, víťazom nemôže byť každý. Porota zložená z pani učiteliek rozhodla, že našu školu budú 26. a 27. marca na okresnom kole v Ružomberku reprezentovať:
 • 1. kategória - próza: L. Voreková
 • 1. kategória – poézia: N. Huntošová
 • 2. kategória - próza: A. Salvová
 • 2. kategória - poézia: N. Pogranová
 • 3. kategória – poézia: A. Drusková
V 1. kategórii - poézia Na 2. mieste sa umiestnila N. Mudroňová, 3. miesto – E. Pecho. V 2. kategórii - poézia obsadil 2. miesto Š. Bobka a na 3. mieste bol D. Štepo. V 1. kategórii - próza gratulujeme k 2. miestu A. R. Fliegovej a na 3. mieste skončili E. Gulovič a E. Ševcová. V 3. kategórii – poézia na 2. mieste skončila K. Hrbčeková. Ďakujeme všetkým súťažiacim za vynaložené úsilie pri príprave na súťaž a o rok sa opäť tešíme na krásny umelecký zážitok. 📷

Od praveku po keltov

Počas komentovanej prehliadky expozície praveku a včasnej doby dejinnej si žiaci mohli vyskúšať ostrosť repliky pravekého kosteného noža pri krájaní ovocia, zblízka prezrieť a poťažkať repliku bronzového meča, vyskúšať mletie na žarnove a pomocou malej diorámy znázorňujúcej bežný život ľudí pred 2000 a viac rokmi si priblížiť život Keltov. Pomôckou na lepšie zapamätanie si čo-to zo života Keltov, aj pri príležitosti začínajúceho sa „Marca - mesiaca knihy“ bolo krátke čítanie o tom, ako asi mohlo vyzerať bežné ráno v živote keltského poľnohospodára v každom ročnom období – na jar, v lete, v jeseni a v zime. Následne si mohli precvičiť svoje vedomosti formou krátkeho kvízu a vyplnením malej tajničky.
V praktickej časti programu sa žiaci cez rôzne pracovné činnosti akoby fiktívne preniesli do obdobia praveku a včasnej doby dejinnej. Prostredníctvom súčasných materiálov a pomôcok si vyskúšali ručnú výrobu keramiky, prišívanie puklíc na kožený pás, šperkárstvo, resp. prácu s drôtom pri zhotovení drobných šperkov, ručné tkanie na veľkom a malom rámiku, technikou frotáž si vymaľovali keltskú mincu a zabavili sa aj pri vymaľovávaní keltských omaľovánok. Veríme, že tieto kreatívne aktivity im pomôžu pripomenúť si dobu, v ktorej sa jednotlivé činnosti praktizovali. 📷

Valentínska pošta 💌

Sviatok sv. Valentína často vnímame ako komerčný výmysel. Veď lásku treba prejavovať celý rok, nie len v jeden na to určený deň. My sa na tento deň pozeráme ako na oslavu pozitívnych emócií, lebo láska nie je len o veľkých romantických gestách, ale skladá sa z malých prejavov starostlivosti a radosti voči tým, ktorých máme radi. Valentínska pošta sa na našej škole stala už každoročnou tradíciou. Aj tento rok sme vytvorili schránku a umiestnili ju do vestibulu školy už týždeň pred 14. februárom. Každý náš žiak mohol do tej schránky vhodiť „valentínku“ (teda vlastnoručne vyrobený valentínsky pozdrav) adresovaný tomu, koho má rád.

Deti si dali naozaj záležať, pozdravy vyrábali na krúžku, v školskom klube a často do obálky pribalili aj malý darček. Deviatačky poštu roztriedili a následne rozniesli pozdravy adresátom. Ak niekto chýbal, nemusí sa báť, lebo pozdrav si nájde uložený vo svojej lavici alebo u pani učiteľky. 📷

YPSILON – SLOVINA JE HRA

Tento školský rok sa naša škola po prvýkrát zapojila do celoslovenskej súťaže YPSILON – slovina je hra. Do súťaže sa prihlásilo 11 660 žiakov z celého Slovenska. Našu školu reprezentovalo 12 detí. Oceňujeme, že všetci naši súťažiaci sa stali aj úspešnými riešiteľmi. Srdečne blahoželáme najmä Anetke H. (3. A), Táničke G. (4. A), Lucke J., Anetke S. a Aničke S. (5. A), ktoré v súťažnom teste dosiahli vynikajúce výsledky nad 90%.

Čítame pre radosť 📔

Vďaka projektu Ministerstva školstava “Čítame pre radosť”, v ktorom sme boli úspešní, sa nám podarilo zakúpiť do tried na prvom stupni 93 nových, voňajúci kníh za viac ako 1000€. Deti medzi nimi nájdu rôzne encyklopédie, povesti, poéziu aj rozprávky… Knihy s veľkým nadšením pomáhali vyberať, preto dúfame, že budú príjemným spestrením ich prestávok a tiež poobedí v školskom klube. 📷

Hovorme o jedle - ocenenie

Dňa 12.12.2023 sme sa v nádherných reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave a to v jeho Zrkadlovej sieni zúčastnili Slávnostného vyhodnotenia projektu Hovorme o jedle. V súťažno - vzdelávacej aktivite k téme Zelenina, ovocie a orechy z našich sadov naša škola ZAHVIEZDILA V PLNEJ PARÁDE! Spomedzi všetkých zapojených škôl na Slovensku sme sa umiestnili na úžasnom 1. MIESTE !!! Naša škola získala finančnú výhru, za ktorú nám už v tomto čarovnom predvianočnom čase bolo pod školský vianočný stromček doručené perfektné kuchynské vybavenie do našej školskej kuchynky, v ktorej naši žiaci veľmi radi varia, pečú a chystajú rôzne chutné dobroty. A aké vybavenie sme si našli pod vianočným stromčekom? Nájdete ho vo fotogalérii 😊.

Ak ste zvedaví na náš víťazný súťažný príspevok v podobe prezentácie a metodického listu, nájdete ho na: https://bit.ly/Hovormeojedle → UTOROK 17.10.2023 📷

Prvácka pasovačka

Dnes 13. novembra mali svoj veľký deň naši prváčikovia. Svojimi vedomosťami 📖 a šikovnosťou pomohli zakliatym kráľovstvám 🏰, poraziť zlého Polepetka a za odmenu boli slávnostne pasovaní za prvákov. Ukázali rodičom, ako krásne už vedia čítať písmenká, skladať prvé slová, počítať či poskladať si do vrecúška úbor na telesnú výchovu. Všetci sa jednohlasne zhodli na tom, že v škole je super a do škôlky sa už nikto nechce vrátiť.

Prajeme im, nech im tento optimizmus vydrží minimálne ďalších 9 rokov 🧡 📷

Mikuláš 🎅🏻

Kde sa vzal, tu sa vzal,
Mikuláš pred školou stál.
V ruke mal palicu
a na hlave čapicu.
Z bielej brady teplý šál,
takto, veru, vyzeral. 📷

Za vianočným stolom 🎄

Dňa 18. 12. 2023 sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili exkurzie v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, pod názvom Za vianočným stolom. Žiaci si prezreli areál skanzenu a pod vedením pani sprievodkyne sa dozvedeli mnoho informácií o budovách, stavbách v skanzene a života v nich, ako aj o vianočných zvykoch a tradíciách na Liptove. V kaštieli zas mali tvorivé dielne, pri ktorých si vyrobili vlastnú salónku, ako z dávnych čias. Vyrobili si aj vianočnú ozdobu na stromček. Deti mali radosť nie len z týchto aktivít, ale veľmi sa im páčilo aj šmýkanie sa na ľadom pokrytej ceste. 📷

Zber starých mobilov 📱

V jesennom období sa v našej škole uskutočnil zber starých mobilov, ktorý je súčasťou celoslovenskej súťaže SMS - Starý mobil sem! (súčasť programu Recyklohry). Vďaka vášmu úsiliu sa nám podarilo vyzbierať 159 ks starých mobilov, za čo nám budú v blízkej dobe pripísané bodíky na náš školský Recykloúčet (za každý kus 10 b). A toto je prehľad počtov vyzbieraných mobilov na našej škole:

 1. ročník: 5 ks
 2. ročník: 24 ks
 3. ročník: 37 ks
 4. ročník: 15 ks
 5. ročník: 12 ks
 6. ročník: 30 ks
 7. - 9. ročník: 0 ks

Ostatné mobily mimo tried: 36 ks. Zvlášť chválime zberačov z 3. ročníka, ktorým sa podarilo vyzbierať najviac mobilov – 37 ks. Medzi 3 najlepších zberačov na škole patrí: Kormančík Šimon z 6. roč. (27 ks), Hrbček Matúško z 2. roč. (14 ks) a Hrbčeková Anetka z 3. roč. (14 ks). Všetkým usilovným zberačom sa chceme veľmi pekne poďakovať a aj ich chválime, nech im takéto environadšenie pre správnu vec vydrží čo najdlhšie. Všetci zberači sú zapojení do súťaže o novučičké tablety a iné vecné ceny. Výhercov budeme prípade výhry kontaktovať. Držíme vám prsty!

Deň zvierat 😺

V tento výnimočný deň do našej školy zavítala aj výnimočná návšteva... Ak sa pýtate „Kto to bol?“, kladiete si nesprávnu otázku, pretože by ste sa mali pýtať „Čo to bolo?“. Áno, už asi tušíte, že to bola zvieracia návšteva 😁 Naši siedmaci a ich triedna pani učiteľka si so sebou do školy zobrali aj svojich domácich miláčikov: kocúrika Edka, leviu zajačicu Miu, džungarského škrečka Hryzka a psíka plemena vyžla Odyho. Celá táto zvieracia banda prekvapila počas vyučovania našich štvrtákov. Mladší žiaci sa takto zážitkovo naučili množstvo cenných chovateľských informácií a to priamo od ich chovateľov. Bonusom bola možnosť si všetkých chlpáčov aj vyhladkať. Štvrtáci však mali ešte jedno prekvapenie navyše, v triede im pribudol nový člen a to rybička Mušlička (prísavník Super red), o ktorú sa teraz budú starať. 📷

Noc výskumníkov

Dopoludnie plné rôznych zážitkov z oblasti vedy, techniky a výskumu mali žiaci 8. ročníka počas Európskej noci výskumníkov. Táto zaujímavá vedecká noc sa uskutočnila 29. septembra v OC MAX v Poprade,kde hlavným mottom tohto ročníka bolo „MOJÍM POVOLANÍM JE VEDA“. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych aktivít sa ukázalo, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Žiaci si jednoduché pokusy vyskúšali a lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. 📷

Európsky deň bez áut

Aj naša škola sa zapojila do oslavy tohto dňa pripravenou environmentálnou aktivitou. Výzva dňa bola jasná „Aspoň dnes zabudni na dopravu do školy autom, zvoľ si ekologickejší spôsob dopravy!“. V areáli školy v tento deň platil zákaz vjazdu pre automobily, čo bolo pre nás veľmi zaujímavé mať zrazu pri škole toľko voľného miesta. Tí, ktorí dochádzali z blízka prišli do školy peši alebo na bicykli, kolobežke. Trošku netradičnejšie bola dochádzka na skútri. Dochádzajúci z väčšej diaľky uprednostnili jazdu autobusom, teda hromadným dopravným prostriedkom. Na školskom dvore bola pripravená veľká tabuľa, na ktorú sme značili kto prišiel akým spôsobom do školy, aby sme zmapovali naše príchody a následne sme si to vyhodnotili rozhlasovou reláciou. Zapojením sa do tejto aktivity sme získali okrem dobrého pocitu aj malú odmenu, aby sme sa na cestách pohybovali bezpečnejšie. Starších žiakov potešili praktické reflexné pásiky, drobcov napríklad pexeso dopravných značiek, radosť sme mali aj z pečiatok ... Dúfame, že voľba ekologickejšieho spôsobu dopravy nás touto aktivitou aspoň trošku povzbudila k jej využívaniu v našom bežnom každodennom živote, nie len raz ročne 😊 📷

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.