Skip to main content

🐸 😺 🐵 🐶 🦊 🐮 🐷 🐗 🐭 🐨 🐰 🐻 🐔 🐴 🦓 🐲 🦉 🐠 🐟 🦔 🦌 🐪 🐢 🦆

Fotky 2021 / 2022

Otvorenie šk. roka

Európsky Deň jazykov

Ekoworkshop 🌱

Mikuláš 🎅

Zápis do 1. ročníka

Testovanie 9

Stolný tenis 🏓

Deň Zeme 🌍

Vesmír očami detí 🚀

Exkurzia 5.A

DOD Hasiči - 2.A 🚒

Dejepisná exkurzia 8.A

Exkurzia v múzeu 7.A

Testovanie 5

Plavecký výcvik 🏊‍♂️

Deň detí

Deň detí - ZRPŠ

OBN inak

Šk. výlet 1. stupeň

Koniec šk. r. 21 / 22

Videá

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.