tualizácia 21.01.2021: Vážení rodičia. Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:2-A1810 sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení. Z tohto dôvodu (keďže nedošlo k žiadnej zmene) aj v nasledujúcom týždni od 25.01.2021 do 29.01.2021 bude Materská škola naďalej v prevádzke len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (rovnako ako v tomto týždni). MŠVVaŠ SR zároveň odporúča pretestovanie zákonných zástupcov detí MŠ. O ďalšom postupe Vás budeme informovať. Ďakujeme Vám za pochopenie.
Aktualizácia 21.01.2021: Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:2-A1810 sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení. Z tohto dôvodu (keďže nedošlo k žiadnej zmene) aj v nasledujúcom týždni od 25.01.2021 do 29.01.2021 bude vyučovanie v 1. - 9. ročníku prebiehať dištančnou formou podľa pokynov triednych učiteliek. ŠKD je v prevádzke pre prihlásené deti (rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre). O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať. Ďakujeme Vám za pochopenie.

Podľa rozhodnutia ministra školstva z 11. decembra 2020 sa Vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

Krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych, veľa šťastia, radosti, pohody a do nového roku všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, Vám prajú všetci zamestnanci ZŠ s MŠ Lúčky.
 
A ako malý darček, sme si pre Vás spolu s deťmi pripravili krátky video pozdrav 🎄

Očami gurmána 📸

Vždy nás veľmi potešia úspechy našich žiakov. Ani počas dištančného vzdelávania naši žiaci "nezaspali na vavrínoch", ale zapájajú sa do súťaží. Pekným príkladom je aj žiačka 9.A triedy Sofia Michalíková, ktorej sa vo fotografickej súťaži Očami gurmána podarilo uspieť na výbornú. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy. Za prezentáciu školy ďakujeme aj ostatným zapojeným žiakom. Všetky výsledky si môžete pozrieť na stránke Hovorme o jedle

Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR riaditeľ ZŠ s MŠ, Lúčky 521 vydáva pokyn, upravujúci podmienky prevádzky a vnútorného režimu ZŠ s MŠ Lúčky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy.

Prosíme Vás o sledovanie usmernení a ich zmien podľa opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR.

Dokument nájdete prostredníctvom tohoto odkazu - aktualizácia 12.10.2020

Vianočné prázdniny začnú za ...


Dní
:
Hodín
:
Minút
:
Sekúnd

© 2018

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.