Oznam o obnovení prevádzky

Na základ rozhodnutia zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou,, Lúčky 521 a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2020/12033:1–A2110 z 22. mája 2020 a v súlade s možnosťami školy

sa obnovuje od 01.06.2020 v ZŠ s MŠ, Lúčky 521:

 1. prevádzka materskej školy
  • Prevádzka materskej školy sa obnovuje od 01.06.2020 v čase od 06:00 do 15:00 v dvoch triedach v skupinách s maximálnym počtom 15 detí.
 2. školské vyučovanie v základnej škole v 1. - 5. ročníku
  • Prevádzka školy sa obnovuje od 01.06.2020 podľa organizačného zabezpečenia v troch triedach v skupinách s maximálnym počtom 20 žiakov.
 3. prevádzka školského klubu
  • Prevádzka školského klubu sa obnovuje od 01.06.2020 od do 16,00 v troch triedach v skupinách s maximálnym počtom 20 žiakov.
 4. prevádzka školskej jedálne pre stravovanie detí, žiakov a zamestnancov školy
 5. Prevádzka ZUŠ Jánoš v individuálnej forme vyučovania
 • Do materskej školy dňa 01.06.2020 nastúpia deti, ktoré sú elektronicky prihlásené. Takéto prihlásenie je záväzným vyjadrením zákonného zástupcu.
 • Do základnej školy, školského klubu a školskej jedálne dňa 01.06.2020 nastúpia žiaci, ktorí sú elektronicky prihlásení. Takéto prihlásenie je záväzným vyjadrením zákonného zástupcu.
 • V prípade nenastúpenia prihláseného dieťaťa/žiaka (napr. z dôvodu ochorenia, lekárskeho vyšetrenia) zákonný zástupca kontaktuje vedúcu školskej jedálne do 07:30 z dôvodu odhlásenia stravy.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sa riadi dokumentom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania školy od 01.06.2020, ktorý je umiestnený v dokumentoch školy.

Hviezdoslavov Kubín

Už býva zvykom, že na začiatku marca sa na našej škole uskutočňuje recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Nebolo to mu inak ani dnes. Svoje sily si zmeralo 22 recitátorov, ktorí súťažili v 3 kategóriách poézie a prózy. Víťazi každej kategórie nás budú reprezentovať 24. a 25. marca na okresnom kole v Ružomberku. Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásny umelecký zážitok a víťazom prajeme veľa šťastia na okresnom kole. 📷

Šaliansky Maťko 🥈

Dňa 22. januára 2020 sme sa zúčastnili súťaže zameranej na prednes ľudovej povesti Šaliansky Maťko.
Naša škola mala zastúpenie vo všetkých troch kategóriách.

 1. kategória: Andrea Drusková - 2.A
 2. kategória: Katarína Kováčiková - 4.A
 3. kategória: Michaela Hrbčeková - 6.A

V konkurencii 12 súťažiacich obsadila Andrea Drusková výborné 2. miesto. Všetkým trom dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Novinky pre deti

Hovorí sa, že „samochvála smrdí“, ale nás chvália naše deti, lebo podľa nich chodia do NAJLEPŠEJ ŠKOLY V OKOLÍ. 😊 Dôvod tohto chválenia je pritom veľmi jednoduchý. Menším žiakom sme urobili radosť veľkoplošnými kobercami, na ktorých môžu cez prestávky stavať ešte väčšie mestá z lega a ešte dlhšie dráhy pre autá. Väčší žiaci zas cez prestávky odložili mobily a čas trávia na chodbách hraním na calcetto (stolný futbal), alebo relaxujú v krásne farebných sedacích vakoch, ktoré majú v každej triede. 📷

Veľkonočné prázdniny začínajú za...


Dní
:
Hodín
:
Minút
:
Sekúnd

© 2018

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.