Podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť" (ktoré vychádza z uznesenia vlády SR č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 zo dňa 29. októbra 2020, č. 16 zo dňa 30. októbra 2020, č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020), platia v ZŠ s MŠ, Lúčky 521 nasledovné pravidlá:

  • V prípade  pozitívne  testovanej  osoby  sa nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak alebo zákonný  zástupca  obdrží  pozitívny  výsledok  antigénového  testu  (alebo  ho  obdrží  osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.
  • Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
  • Vstup do priestorov školy (ZŠ, ŠKD, MŠ) je zakázaný. Vstúpiť môže len dieťa do MŠ a žiak 1. - 4. ročníka ZŠ bez preukazovania negatívneho výsledku testu a dospelá osoba po predložení negatívneho výsledku testu (okrem zamestnancov len v nevyhnutnom prípade). Riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke a oprávňuje ho nahliadnuť do tohto potvrdenia.
  • V prípade, že zákonný zástupca nebol na testovaní a teda sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu (alebo niektorej výnimky), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do matersej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Zodpovednosť za dodržiavanie týchto opatrení má zákonný zástupca žiaka. Povinnosťou rodiča bude pri nástupe žiaka do základnej školy a materskej školy doložiť potvrdenie o bezinfekčnosti. Uvedené tlačivo si môžete vytlačiť prostredníctvom tohto odkazu, alebo ho môžete vypísať aj elektronicky pomocou tohto návodu.

Očami gurmána 📸

Vždy nás veľmi potešia úspechy našich žiakov. Ani počas dištančného vzdelávania naši žiaci "nezaspali na vavrínoch", ale zapájajú sa do súťaží. Pekným príkladom je aj žiačka 9.A triedy Sofia Michalíková, ktorej sa vo fotografickej súťaži Očami gurmána podarilo uspieť na výbornú. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy. Za prezentáciu školy ďakujeme aj ostatným zapojeným žiakom. Všetky výsledky si môžete pozrieť na stránke Hovorme o jedle

Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR riaditeľ ZŠ s MŠ, Lúčky 521 vydáva pokyn, upravujúci podmienky prevádzky a vnútorného režimu ZŠ s MŠ Lúčky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy.

Prosíme Vás o sledovanie usmernení a ich zmien podľa opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR.

Dokument nájdete prostredníctvom tohoto odkazu - aktualizácia 12.10.2020

Vianočné prázdniny začnú za ...


Dní
:
Hodín
:
Minút
:
Sekúnd

© 2018

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.