Propagacia Banner

Poď von hrať ping-pong 🏓

ping pongVďaka finančnej podpore nadácie KIA sa  ZŠ s MŠ Lúčky podarilo zrealizovať projekt Poď von hrať ping-pong a zakúpiť dva exteriérové pingpongové stoly, športové vybavenie, krásne trofeje a ceny pre žiakov. Ihrisko sme slávnostne otvorili KIA stolnotenisovým turnajom predposledný deň školského roka, na ktorom sa zúčastnili bezmála tri desiatky detí.

Pingpong má v našej obci dlhú tradíciu a po rokoch sa nadšencom pre túto krásnu hru opätovne podarilo založiť pingpongový klub a v škole funguje krúžok pre žiakov. V zimných mesiacoch množstvo našich žiakov hráva ping-pong v miestnej telocvični. Preto sme si povedali, že umiestnením exteriérových stolov v areály školy prilákame ďalších nadšencov. Stoly sú umiestnené pod multifunkčným ihriskom, pri oddychovej zóne, ktorú sme vybudovali túto jar. Dlho bol celý priestor nevyužitý, a tak sa nám splnil veľký sen a vytvorili sme športovo-relaxačný areál prístupný nielen pre našich súčasných žiakov, ale aj mládež v obci.

Ostáva nám už len dúfať, že všetci návštevníci budú k novému areálu pristupovať zodpovedne, aby mohol dlho slúžiť a prinášať radosť z pohybu

Fotografie z budovania ? a taktiež z turnaja nájdete vo fotogalérii 📷

Medová trieda 🍯

ZŠ s MŠ Lúčky sa už pár rokov môže pýšiť vlastnými úľmi, ktoré sa nám vďaka rodičom včelárom podarilo osadiť. O včielky v týchto úľoch sa starajú deti našej školy na včelárskom krúžku, no chýbal im priestor - vonkajšia učebňa, kde by sa mohli stretávať, učiť a včielky pozorovať priamo pri práci. Preto sme sa rozhodli zapojiť do zamestnaneckého grantového projektu od ČSOB banky, ktorá nám poskytla 1222 € na realizáciu nášho sna.

Za ich finančnej pomoci, mnohým hodinám dobrovoľníckych aktivít rodičov, detí a obce Lúčky sa nám podarilo vytvoriť novú, krásnu a voňavú učebňu. Jej súčasťou je aj záhrada s medonosnými rastlinami, o ktoré sa budú starať deti, čím ich chceme viesť k zodpovednému prístupu k verejnému priestranstvu. Zároveň dúfame, že aj takýmto spôsobom zvýšime verejné povedomie o včielkach a prilákame mladú generáciu k zakladeniu včelstiev.

Budovanie triedy od A po Z si môžete pozrieť v našej fotogalérii 📷

Vyhodnotenie separovania odpadov

EkoAlarmSeparaciaS blížiacim sa koncom školského roka sme vyhodnotili najlepšiu triedu a najlepšieho jednotlivca v zbere papiera a použitých batérií. Súčasne sme vyhodnotili aj najlepší triedny kolektív v separácii odpadu v triedach. Hodnotenie robili dievčatá zo skupiny Ekoalarm.

Výsledky boli jednoznačné. Najlepšou triedou v zbere papiera ale aj v zbere batérií sa stala 5. trieda (počítali sme priemerný počet vyzbieraných kilogramov na žiaka). V rámci jednotlivcov:

 • za 1. stupeň doniesol najviac papiera, presne 136,5 kg, Adam Holička.
 • Za 2. stupeň to bola Lívia Jandurová s množstvom 69,4 kg.

Vás Adamko a Livka čakajú odmeny na vyhodnotení školského roka v kúpeľnom dome Choč. Kolektívu žiakov 5. triedy za najvzornejšie separovanie odpadov v triede srdečne gratulujeme. Veľké poďakovanie patrí aj dievčatám z akčnej skupiny Ekoalarmu. Ďakujeme vám za úsilie a dobre odvedenú prácu pri lektoringu a monitoringu separovania odpadov v triedach. A aká odmena čakala piatakov a skupinu Ekoalarm? Pozrite sa do našej fotogalérie ???

Krajské kolo Slávik Slovenska 2018 🥉

Veľmi nás teší, že sa môžeme pochváliť ďalším úspechom. Na krajskom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018, ktoré sa uskutočnilo na pôde ZUŠ Ladislava Arvaya v Žiline, sa ako náhradníčka zúčastnila Sofia Salvová. Svojím veľmi pekným a prirodzeným prejavom si vybojovala krásne tretie miesto. Srdečne blahoželáme! 📷

Slavik2018Kraj Slavik2018Kraj

Okresné kolo Slávik Slovenska 2018

Na okresnom kole speváckej súťaže v interpretácii slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska 2018 našu školu reprezentovali Martina Buzáková a Sofia Salvová, ktorá sa umiestnila na výbornom 2. mieste. Srdečne blahoželáme ?

Slavik2018Okres Slavik2018Okres

Hliadka mladých zdravotníkov 🥈 🥉

SrdceMladí zdravotníci z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok si zmerali sily v okresnej súťaži v poskytovaní prvej pomoci, ktorá sa uskutočnila 10. mája v Liptovskom Mikuláši na Námestí Osloboditeľov. V súťaži hliadok mladých zdravotníkov I. a II. stupňa si svoje vedomosti a zručnosti predviedli žiaci základných škôl. Súťaž mala teoretickú aj praktickú časť. Na prvom stanovišti riešili súťažiaci testy, na druhom robili resuscitáciu na resuscitačnom modeli (inými slovami - umelé dýchanie z úst do úst a robili masáž srdca). Na treťom stanovišti ošetrovali rôzne poranenia, napríklad zlomeniny či popáleniny, bezvedomie. Mladší žiaci mali tri stanovištia, starší žiaci mali až štyri stanovištia s poraneniami, na každom mali ošetriť dve zranenia.

Figurantami boli študenti zo strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Ich „zranenia“ vyzerali naozaj presvedčivo. Namiesto krvi použili potravinárskou farbou zafarbený med, na maskovanie rán cestíčko telovej farby, na modriny očné tiene. Bielou zafarbili tvár, napríklad pri odpadnutí či bezvedomí. Pri otvorených zlomeninách sa používa vyvarená kosť z kurčaťa. Na jednotlivých stanovištiach boli rozhodcovia, školitelia alebo inštruktori Červeného kríža, ktorí hodnotili výkony súťažiacich. Všetkých kategórií sa zúčastnilo až 45 družstiev – za I. stupeň 24 a za II. stupeň 21 družstiev.

Ako sme obstáli?
V kategórii Hliadky mladých zdravotníkov I. stupňa sa naši mladší žiaci umiestnili na 2. mieste.  Radosť z víťazstva mali aj starší žiaci, ktorí získali 3. miesto v okresnom kole.

Srdečne gratulujeme za úspešnú reprezentáciu školy:

 • žiakom I. stupňa: Natálke Bobčekovej, Eliške Saganovej, Miške Hrbčekovej, Viktorke Jurečkovej, Miškovi Vrzgulovi a Adamkovi Bursovi
 • žiakom II. stupňa: Pauluške Krakovskej, Julke Hankovej, Veronike Ťapkovej, Aničke Fliegovej, Renke Hrbčekovej a Filipovi Pechovi

Na záver organizátori poďakovali všetkým, ktorí svojou, najmä dobrovoľníckou, prácou prispeli k bezproblémovému priebehu podujatia, školiteľom SČK, Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláš a sponzorom za pekné vecné ceny. Fotografie 📷

Deň Zeme 🌍

DenZeme2018Tak aj tento rok sme boli EKO naladení. Ako to myslíme? Boli pripravené rôzne činnosti - tvorivé, edukačné, pracovné, upratovacie, motivačné - nech sa namotáme ešte viac na tú našu zelenú planétku a chránime ju. Trieda 8.A všetkým ostatným ukázala ako na to a namočila ich do eko života... čo vlastne táto trieda robí celý čas, lebo je až po uši v EKO ALARME a vôbec z toho nevybočuje, práve naopak - ukazuje ostatným smer, ktorým ísť.

Počasie nám prialo, a tak sme nemuseli zostať trčať iba v škole (to iba na začiatku, aby sme tam vonku náhodou tak skoro ráno nezamrzli) a nuda rozhodne nebola. Boli pripravené stanovištia z rôznymi aktivitkami, ktoré nám priblížili našu Zem z rôznych pohľadov.

Aktivity v škole: prvákom, druhákom, tretiakom a štvrtákom pripravili SIEDMACI videjká o tom, ako naša planéta Zem trpí a tiež o tom, ako jej pomôcť, aby sme každý deň mali zelený a nie iba tento a aby lepšie pochopili, čo znamená byť environmentálny čiže priateľský k prírode. Piataci, šiestaci, ôsmaci  a deviataci... tak pre nich si DEVIATACI pripravili inú šálku kávy - videonahrávku zameranú na naše slovenské lesy, ktoré nám miznú pred očami a spoločenský rozmer tejto témy nenechal nikoho z nás ľahostajným. Aby sme nezostali len pri slovách a vedeli ako na to a zmeniť sa k lepšiemu vo vzťahu k prírode, ako ju ochraňovať aj v bežnom, úplne normálnom živote, tak k tomuto cieľu boli vytvorené rôzne stanovištia v prírode,kde sme sa stali fanúšikmi prírody a jej krásy.

Aktivity v prírode:

 1. Cyklus vody - objavovali sme nevyhnutnosť vody a súťažili.
 2. Svet vyhynutých zvierat - smutné, takže ešte treba viac zachraňovať
 3. Ochrana zvierat - aby sme nezostali iba pri sľuboch
 4. Lesy - ako sa stať ich rytierom a záchrancom
 5. Ľudia - domorodé kmene a ich symbióza s prírodou
 6. Znečistenie - kde je problém
 7. Eko alarm - ako na to... byť darom a prínosom pre našu super planétu

Bol to skvelý deň a preto: "Ďakujem Matka Zem, za to, že dávaš mi veľa, dávaš mi viac než viem." Fotogaléria klik 📷

Deň otvorených dverí u hasičov 🚒

Aj tento rok sme využili možnosť nazrieť do zákulisia hasičskej stanice. Ujo hasič nás previedol celou stanicou, ukázal nám všetky autá, člny, ba aj štvorkolky, ktoré používajú pri zásahoch.

V niektorých sme si mohli posedieť, vyskúšali sme si hasičské prilby a obdivovali obrovský rebrík, ktorým dočiahnu aj na najvyššie poschodia ružomberských bytoviek. Niektorí naši žiaci sa rozhodli, že v budúcnosti budú práve hasičmi.

Fotografie nájdete vo fotogalérii..

Turistický krúžok - Šíp

TuristaDňa 14. apríla 2018 sa náš turistický krúžok vybral zdolať kopec Šíp (1 169,5 m n.m.), ktorý sa nachádza v Národnom parku Malá Fatra a nachádza sa v rovnomennej prírodnej rezervácii Šíp. Vypína sa nad sútokom riek Orava a Váh a vytvára významnú krajinnú dominantu celého okolia Šípskej Fatry. Má tri vrcholy: z hlavného (východného) vrcholu je takmer kruhový rozhľad, na nižšom (západnom) vrchole Zadného Šípu (1 142,7 m n.m.) je podľa povesti už od dôb sv. Cyrila a Metoda veľký drevený kríž (naposledy bol obnovený v r. 2005 po jeho zničení letnou veternou smršťou) a najnižší je vrchol Žaškovského Šípu s nadmorskou výškou 940,3 m. Východne od hlavného vrcholu sa nachádza výrazná kryha vápencov tzv. Okrúhla skala (Jánošíkov stôl).

My sme cestovali vlakom do obce Stankovany, odkiaľ vedie žltá turistická značka cez Škutovu dolinu až do Žaškovského sedla, kde sme si oddýchli a najedli sa. Potom sme stále pokračovali po žltej až na hlavný (východný) vrchol. Cestou sme v lese obdivovali nádherne zakvitnuté jarné kvietky (veternica hájna, chochlačka dutá..) a na vápencových skalách svietiaci poniklec slovenský. Počasie nám prialo, boli nádherné výhľady na celý Národný park Malá Fatra v popredí s Rozsutcom a Stohom, panorámu Veľkej Fatry, Nízkych a Západných Tatier. Z hlavného vrcholu sme pokračovali na Zadný Šíp a odtiaľ dolu do známej osady Podšíp so zaujímavými rozprávkovými chalúpkami. Domov sme prišli síce unavení, ale plní nádherných zážitkov a krásy prírody - fotografie nájdete vo fotogalérii..

LV201702 LV201701 LV201703

Slávik Slovenska 2018

Dňa 16. apríla 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska 2018. Žiaci, ktorí sa predstavili spevom dvoch ľudových piesní, súťažili v troch kategóriách. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pekný umelecký zážitok a oceneným žiakom srdečne blahoželáme. Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na okresnom kole. Držíme palce.

Slavik20181. kategória (1. - 3. ročník):

 1. miesto: neudelené
 2. miesto: Oskar Bučo 2.A
 3. miesto: Dominika Hrbčeková, Andrej Straka 1.A

2. kategória (4. - 6. ročník):

 1. miesto: Martina Buzáková 6.A
 2. miesto: Michaela Hrbčeková 4.A
 3. miesto: Zuzana Pechová 5.A

3. kategória (7.-9. ročník):

 1. miesto: Sofia Salvová 7.A
 2. miesto: Lukáš Fula 7.A
 3. miesto: Filip Mmihok, Filip Senko 7.A

Fotografie zo školského kola si môžete pozrieť v našej fotogalérii..

Gratulujeme ?

 • Filipovi Smitkovi za 1. miesto v okresnom kole Chemickej olympiády
  • držíme palce na krajskom kole
 • Michaele Hrbčekovej za 3. miesto v prednese poézie na Hviezdoslavovom Kubíne
 • Oliverovi Bučovi za 3. miesto v prednese prózy na Hviezdoslavovom Kubíne.

Základná škola s materskou školou, Lúčky 521 ☎: +421 44/ 4392259, 0915818627, IČO: 50471627, DIČ: 2120333083