🐸 😺 🐵 🐶 🦊 🐮 🐷 🐗 🐭 🐨 🐰 🐻 🐔 🐴 🦓 🐲 🦉 🐠 🐟 🦔 🦌 🐪 🐢 🦆

Aktualizácia 21.01.2021: Vážení rodičia. Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:2-A1810 sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení. Z tohto dôvodu (keďže nedošlo k žiadnej zmene) aj v nasledujúcom týždni od 25.01.2021 do 29.01.2021 bude Materská škola naďalej v prevádzke len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (rovnako ako v tomto týždni). MŠVVaŠ SR zároveň odporúča pretestovanie zákonných zástupcov detí MŠ. O ďalšom postupe Vás budeme informovať. Ďakujeme Vám za pochopenie.
Dôrazne žiadame rodičov, aby do MŠ a samozrejme aj do ZŠ posielali len zdravé deti. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest),ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej / základnej školy. Usmernenie MŠVVaŠ SR

© 2018

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.