🐸 😺 🐵 🐶 🦊 🐮 🐷 🐗 🐭 🐨 🐰 🐻 🐔 🐴 🦓 🐲 🦉 🐠 🐟 🦔 🦌 🐪 🐢 🦆

V čase letných prázdnin bude materská škola v prevádzke v mesiaci JÚL. Fungovať bude jedna trieda v priestoroch ŠKD v základnej škole a to z dôvodu rekonštrukcie sociálnych zariadení v MŠ.

Divadlo Hoki Poki

Predstavenie Hoki Poki - Keď sa hľadá kamarát - cez zábavu a vtip deti naučilo, kto patrí medzi skutočných kamarátov. Počas predstavenia si deti zatancovali, zaspievali, celé si ho užívali.

Touto cestou ďakujeme rodičovskému združeniu za poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu divadelného predstavenia.

Pečieme medovníky 🤎

Predvianočné pečenie medovníkov v triede motýlikov a včielok 🤤

Ukážka prvej pomoci

Koncom októbra sme v MŠ privítali milú mladú pani sestričku - Jessicu Zrubákovú, ktorá nám trpezlivo a názorne vysvetlila základy prvej pomoci. Získané vedomosti deti preukazujú v mesiaci november, v ktorom preberáme témy týkajúce sa zdravia, ľudského tela a prevencii pred chorobami. Ďakujeme!

Poďakovanie rodičom 🌳

Milí rodičia, touto cestou sa Vám chceme poďakovať za spoluprácu na tvorivej dielni STROM, ktorá sa zrealizovala v mesiaci október.

Divadelné predstavenie

Fotografie z predstavenia Divadla na predmestí - Danka a Janka

Múzeum očami detí 🏰

V stredu 13.10.2021 do Liptovského múzea v Ružomberku pricestovali deti z MŠ Lúčky so svojimi vyučujúcimi, aby sa tiež zúčastnili vzdelávacieho programu Múzeum očami detí, ktorý bol súčasťou ponuky výchovno-vzdelávacích programov a tvorivých dielní pod spoločným názvom JESEŇ V MÚZEU.

© 2021

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.