ObrazokArchivClankovOK

Testovanie pohybových predpokladov ??‍♂️

Hĺbku predklonu, skok do diaľky z miesta i kotúľanie troch lôpt si dňa 17.10.2018 v rámci testovania pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov, vyskúšali aj naši prváci. Testovanie prebehlo v celkovo desiatich parametroch a činnostiach. Cieľom celoplošnej akcie určenej žiakom 1. ročníkov je odporučiť deťom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady, môžu v nich byť úspešné, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Ak ich šport zaujme a nadchne, budú sa deti viac hýbať, dokonca sa mu môžu venovať aj na výkonnostnej úrovni. Na testovaní spolupracujú Národné športové centrum, Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor. ?

TestovaniePohybovychPredpokladov2018 TestovaniePohybovychPredpokladov2018 TestovaniePohybovychPredpokladov2018

?. výročie vzniku 1. ČSR

V októbri prebiehalo na vyučovaní dejepisu v 9. ročníku projektové vyučovanie, ktorého témou bolo práve 100. výročie vyhlásenia 1. Československej republiky (28.10.1918) a Martinskej deklarácie (30.10.1918), ktorou sa slovenskí politici prihlásili k súžitiu Čechov a Slovákov v spoločnom štáte.

Výsledkom projektu bola vedomostná súťaž pre žiakov 2. stupňa, ktorá sa uskutočnila 24.10.2018. Súťažili tímy piatakov a šiestakov a nasledujúcu hodinu aj tímy siedmakov a ôsmakov. Naši deviataci im pripravili prezentáciu o prvej svetovej vojne, československom odboji i légiách, a dokonca aj o predstaviteľovi čs. odboja, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Druhá prezentácia bola venovaná vyhláseniu 1. ČSR a Martinskej deklarácii. ?

Pokračovať v čítaní

Eko Alarm

Už iba do 14.11.2018 prebieha na našej škole zber starých mobilov a s tým spojená súťaž o nový tablet. Tak neváhajte a popozerajte skrine a zásuvky, či ste tam nejaký nezabudli. Naša Zem sa Vám poďakuje. Pozrite si video-upútavku od našej žiačky a členky EkoAlarmu Pauly Krakovskej. Patrí jej za to veľké ĎAKUJEM.

Pokračovať v čítaní

Exkurzia Trenčín - Trenčiansky hrad ?

Nielen po stopách nekorunovaného kráľa horného Uhorska Matúša Čáka Trenčianskeho sa koncom októbra vybrali žiaci siedmeho a deviateho ročníka. Odfukujúc po zdolaní strmého kopca prešli priestormi kasárne, kde bola ubytovaná hradná posádka a hradný arzenál. V severovýchodnej časti dolného nádvoria žiakov zaujala hladomorňa, v ktorej sú vystavené mučiace nástroje. Barborin palác, rotunda, Zápoľského a Ľudovítov palác boli reprezentačnými miestami, do ktorých žiaci následne zavítali. Najkrajší výhľad na mesto Trenčín a jeho okolie sa im naskytol z Matúšovej veže.

Ďalšie kroky účastníkov exkurzie viedli na miesto najstaršieho sakrálneho objektu na území Trenčína farského kostola Narodenia Panny Márie a do Katovho domu. V ňom bola nielen obytná časť pre kata, ale aj mestská väznica.
Náučná časť exkurzie bola ukončená prehliadkou historického centra mesta. ?

Poď von hrať ping-pong ?

Vďaka finančnej podpore nadácie KIA sa  ZŠ s MŠ Lúčky podarilo zrealizovať projekt Poď von hrať ping-pong a zakúpiť dva exteriérové pingpongové stoly, športové vybavenie, krásne trofeje a ceny pre žiakov. Ihrisko sme slávnostne otvorili KIA stolnotenisovým turnajom predposledný deň školského roka, na ktorom sa zúčastnili bezmála tri desiatky detí.

Pingpong má v našej obci dlhú tradíciu a po rokoch sa nadšencom pre túto krásnu hru opätovne podarilo založiť pingpongový klub a v škole funguje krúžok pre žiakov. V zimných mesiacoch množstvo našich žiakov hráva ping-pong v miestnej telocvični. Preto sme si povedali, že umiestnením exteriérových stolov v areály školy prilákame ďalších nadšencov.

Pokračovať v čítaní

Deň Zeme ?

DenZeme2018Tak aj tento rok sme boli EKO naladení. Ako to myslíme? Boli pripravené rôzne činnosti - tvorivé, edukačné, pracovné, upratovacie, motivačné - nech sa namotáme ešte viac na tú našu zelenú planétku a chránime ju. Trieda 8.A všetkým ostatným ukázala ako na to a namočila ich do eko života... čo vlastne táto trieda robí celý čas, lebo je až po uši v EKO ALARME a vôbec z toho nevybočuje, práve naopak - ukazuje ostatným smer, ktorým ísť.

Počasie nám prialo, a tak sme nemuseli zostať trčať iba v škole (to iba na začiatku, aby sme tam vonku náhodou tak skoro ráno nezamrzli) a nuda rozhodne nebola. Boli pripravené stanovištia z rôznymi aktivitkami, ktoré nám priblížili našu Zem z rôznych pohľadov.

Pokračovať v čítaní

Medová trieda ?

ZŠ s MŠ Lúčky sa už pár rokov môže pýšiť vlastnými úľmi, ktoré sa nám vďaka rodičom včelárom podarilo osadiť. O včielky v týchto úľoch sa starajú deti našej školy na včelárskom krúžku, no chýbal im priestor - vonkajšia učebňa, kde by sa mohli stretávať, učiť a včielky pozorovať priamo pri práci. Preto sme sa rozhodli zapojiť do zamestnaneckého grantového projektu od ČSOB banky, ktorá nám poskytla 1222 € na realizáciu nášho sna.

Pokračovať v čítaní

Krajské kolo Slávik Slovenska 2018 ?

Veľmi nás teší, že sa môžeme pochváliť ďalším úspechom. Na krajskom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018, ktoré sa uskutočnilo na pôde ZUŠ Ladislava Arvaya v Žiline, sa ako náhradníčka zúčastnila Sofia Salvová. Svojím veľmi pekným a prirodzeným prejavom si vybojovala krásne tretie miesto. Srdečne blahoželáme! ?

Okresné kolo Slávik Slovenska 2018

Na okresnom kole speváckej súťaže v interpretácii slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska 2018 našu školu reprezentovali Martina Buzáková a Sofia Salvová, ktorá sa umiestnila na výbornom 2. mieste. Srdečne blahoželáme.

Hliadka mladých zdravotníkov ? ?

Mladí zdravotníci z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok si zmerali sily v okresnej súťaži v poskytovaní prvej pomoci, ktorá sa uskutočnila 10. mája v Liptovskom Mikuláši na Námestí Osloboditeľov. V súťaži hliadok mladých zdravotníkov I. a II. stupňa si svoje vedomosti a zručnosti predviedli žiaci základných škôl. Súťaž mala teoretickú aj praktickú časť. Na prvom stanovišti riešili súťažiaci testy, na druhom robili resuscitáciu na resuscitačnom modeli (inými slovami - umelé dýchanie z úst do úst a robili masáž srdca). Na treťom stanovišti ošetrovali rôzne poranenia, napríklad zlomeniny či popáleniny, bezvedomie. Mladší žiaci mali tri stanovištia, starší žiaci mali až štyri stanovištia s poraneniami, na každom mali ošetriť dve zranenia.

Pokračovať v čítaní

© 2021

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.